Groot onderhoud Nieuw Noord

Bijgewerkt tot en met 17 april 2024
Status: Ontwerp

We willen het riool in de wijk Nieuw Noord vervangen en de wijk groener en verkeersveiliger maken.

Lucht van Zandvoort-noord

Wat u moet weten

 • We willen een groene, leefbare, veilige en sociale wijk Nieuw Noord
 • In de wijk verschilt het straatmeubilair nu veel in uiterlijk en gebruikte materialen. Dat maakt het rommelig 
 • Daarnaast is er wateroverlast in Nieuw Noord. Het rioolstelsel moet vervangen worden om de stevige hoosbuien beter aan te kunnen. Nu is er een gemengd rioolstelsel, dat betekent dat schoon hemelwater, dat onder andere van de daken komt, het riool in gaat. Dat is jammer, omdat het groen in de wijk het water goed kan gebruiken
 • In een uitgebreid participatietraject hebben wij uw meningen en ideeën opgehaald. Deze zijn verwerkt in een mooi plan voor de wijk
 • De gemeenteraad heeft het definitief ontwerp op dinsdag 11 juli 2023 vastgesteld
 • De uitvoering gaat in 4 fasen. De 1e fase start in april 2024 in de Keesomstraat. De 4e fase is in 2027 klaar

Waarom we dit doen

Een groene wijk nodigt uit om buiten te zijn en te bewegen. Op warme dagen zorgt groen voor verkoeling en het verbetert de leefomgeving van dieren en planten. Door het groen wordt het riool ontlast, waardoor de wijk veel regen tegelijk aankan.

Bij het vervangen van het riool gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten groener te maken en meer dezelfde materialen en straatmeubilair te gebruiken. Ook komen er meer plekken om elkaar te ontmoeten.

Verkeer

 • Overal in de wijk blijft de maximale snelheid 30 km/uur
 • Woonstraten worden versmald. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor goede parkeerplaatsen. Auto’s hoeven dan niet meer half op de stoep te staan en er komt meer ruimte voor groen
 • Op veel kruispunten worden verhogingen gemaakt om de snelheid van het verkeer te verlagen
 • Het aantal parkeerplekken blijft gelijk
 • De parkeerplekken worden deels waterdoorlatend waardoor het regenwater de grond in kan lopen
 • Door deze maatregelen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. We krijgen hiervoor een subsidie van de provincie Noord-Holland

Groen

 • De bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden
 • In de wijk worden bomen geplant die veel in steden voorkomen, zoals de esdoorn, sierkers, linde en de berk
 • In de duinrand worden alleen de van nature aanwezige bomen geplant. Daarbij plaatsen we groen met wilde bloemen. Op deze manier trekken we het duinlandschap de wijk in. We planten hier bijvoorbeeld de ruwe berk, meidoorn en een lijsterbes
 • De groene ruimtes aan de oostkant van de Keesomstraat krijgen elk een eigen thema
 • Er komen meer zitbankjes en picknicktafels, vooral in het groen

Spelen

 • We leggen speelplaatsen aan met een natuurlijk uiterlijk. Dit draagt bij aan de beleving van de natuur voor kinderen
 • We maken speelplaatsen op natuurlijke ondergronden of kunstgras
 • We plaatsen spelaanleidingen. Dit zijn geen speeltoestellen, maar objecten die kinderen uitdagen om ermee te spelen
 • We brengen toestellen aan die ook door volwassenen gebruikt kunnen worden 

Wat hieraan vooraf ging

In september 2022 hebben wij u gevraagd wat u van ons ontwerp vond. En of u nog verbeterpunten of suggesties had. Met dit participatietraject wilden wij uw input ophalen om tot een plan te komen waarin de ideeën van u en uw buurtgenoten meegenomen zijn. Wij hebben hierop ongeveer 250 reacties ontvangen.

De maanden daarna hebben wij elke reactie gelezen en bekeken wat we hiermee konden doen. Iedere reactie is beantwoord. U kunt hier de ‘Nota van Beantwoording’ vinden, hierin staan alle reacties en de antwoorden die wij hierop gegeven hebben.

Dankzij alle reacties konden wij een mooi plan voor uw wijk maken. Dit plan is samen met uw reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. In februari 2023 hebben zij ermee ingestemd om deze plannen ook aan u als inwoner voor te leggen om u nog een kans te geven tot inspraak, voordat zij dit plan definitief vaststellen. U kon hierop reageren tot 10 april 2023. Waar mogelijk en waar nodig is het ontwerp op basis van de reacties aangepast. De gemeenteraad heeft het definitief ontwerp op dinsdag 11 juli 2023 vastgesteld.

Meedenken en meedoen

Op 20 september 2023 was er een inloopmiddag om kinderen te laten meedenken over de inrichting van de speelplekken. Als de ideeën geschikt zijn worden ze meegenomen in het definitieve ontwerp van de speelplekken.

Planning

Planning

11 juli 2023

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad heeft ingestemd met het Masterplan Herinrichting Nieuw Noord

20 september 2023

Voltooid
Voltooid

inloopmiddag voor kinderen om mee te denken over inrichting speelplekken

april 2024

Todo
Todo

start uitvoering 1e fase

2027

Todo
Todo

4e fase klaar

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
tel 14023
nieuwnoord@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

Nieuws

Nieuws