Herinrichting Nieuw Noord

Bijgewerkt tot en met 24 februari 2023
Status: Ontwerp

We willen de wijk Nieuw Noord groener maken en opnieuw inrichten.

Luchtfoto van Zandvoort Nieuw Noord, foto door Luuk Kramer

Wat u moet weten

 • We willen een groene, leefbare, veilige en sociale wijk Nieuw Noord
 • In de wijk verschilt het straatmeubilair nu veel in uiterlijk en gebruikte materialen. Dat maakt het rommelig 
 • Daarnaast is er wateroverlast in Nieuw Noord. Het rioolstelsel moet vervangen worden om de stevige hoosbuien beter aan te kunnen. Nu is er een gemengd rioolstelsel, dat betekent dat schoon hemelwater, dat onder andere van de daken komt, het riool in gaat. Dat is jammer, omdat het groen in de wijk het water goed kan gebruiken
 • In een uitgebreid participatietraject hebben wij uw meningen en ideeën opgehaald. Deze zijn verwerkt in een mooi plan voor de wijk. Hier kunt u tot 10 april 2023 op reageren
 • Hierna wordt het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad

 • De uitvoering gaat in 4 fasen. De 1e fase start eind 2023. De 4e fase is in 2027 klaar

Waarom we dit doen

 • Een groene wijk ziet er aantrekkelijker uit en nodigt uit om buiten te zijn en te bewegen. Op warme dagen zorgt groen voor verkoeling en het verhoogt de ecologische waarde (waarde voor dieren en planten). Door het groen wordt het riool ontlast, waardoor de wijk toekomstige hoosbuien aankan
 • Bij het vervangen van het riool gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten anders in te richten met meer groen en met meer eenheid in gebruikte materialen en straatmeubilair 
 • De herinrichting gaat ook bijdragen aan het bevorderen van de sociale samenhang (elkaar kennen)

Verkeer

 • Overal in de wijk wordt de maximale snelheid 30 km/uur
 • hoofdwegen worden verbreed, woonstraten worden versmald
 • Door de woonstraten smaller te maken ontstaat er meer ruimte voor goede parkeerplaatsen. Auto’s hoeven dan niet meer half op de stoep te staan
 • Het aantal parkeerplekken blijft daarbij gelijk
 • De parkeerplekken worden deels waterdoorlatend waardoor het regenwater de grond in kan lopen
 • De busroute wordt aangepast: de entrée bij de Noorderduinweg en Flemingstraat wordt verplaatst naar de Kamerlingh Onnestraat. De bus rijdt net zoals nu de wijk uit via de Keesomstraat en de Celsiusstraat

Groen

 • De bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden
 • In de wijk worden bomen geplant met een stads karakter, zoals de Esdoor, Sierkers, Linde en de Berk
 • In de duinrand worden alleen de van nature aanwezige bomen geplant. Daarbij plaatsen we bloemrijke ruige vegetatie. Op deze manier trekken we het duinlandschap de wijk in. We planten hier bijvoorbeeld de ruwe berk, meidoorn en een lijsterbes
 • De groene ruimtes bij de oostzijde van de Keesomstraat krijgen elk een eigen thema
 • Er komen meer zitbankjes en picknicktafels, vooral in het groen

Spelen

 • We leggen speelplaatsen aan met een natuurlijk uiterlijk. Dit draagt bij aan de beleving van de natuur voor kinderen
 • We maken speelplaatsen op natuurlijke ondergronden of kunstgras
 • We plaatsen spelaanleidingen. Dit zijn objecten die kinderen uitdagen om ermee te spelen zonder een fysiek speeltoestel te zijn

Straten

 1. Celsiusstraat
 2. Flemingstraat
 3. Keesomstraat
 4. Lorentzstraat
 5. Treub- Reinwardt, Van Leeuwenhoek- en Pasteurstraat
 6. Lorentzstraat pleintje
 7. Thomsonstraat
 8. Reinwardtstraat
 9. Speelplein Flemingstraat
 10. Keesomstraat bij de flats

Wat hieraan vooraf ging

In september 2022 hebben wij u gevraagd wat u van ons ontwerp vond. En of u nog verbeterpunten of suggesties had. Met dit participatietraject wilden wij uw input ophalen om tot een plan te komen waarin de ideeën van u en uw buurtgenoten meegenomen zijn. Wij hebben hierop ongeveer 250 reacties ontvangen.

De maanden daarna hebben wij elke reactie gelezen en bekeken wat we hiermee konden doen. Iedere reactie is beantwoord. U kunt hier de ‘Nota van Beantwoording’ vinden, hierin staan alle reacties en de antwoorden die wij hierop gegeven hebben.

Dankzij alle reacties konden wij een mooi plan voor uw wijk maken. Dit plan is samen met uw reacties voorgelegd aan de gemeenteraad. In februari 2023 hebben zij ermee ingestemd om deze plannen ook aan u als inwoner voor te leggen om u nog een kans te geven tot inspraak, voordat zij dit plan definitief vaststellen.

Meedenken en meedoen

Vanaf 22 februari 2023 tot en met 10 april 2023 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp van Nieuw Noord. Iedereen kan reageren. 

Na afloop van de inspraakperiode bekijken wij alle reacties. De reacties en de antwoorden worden vermeld in een Nota van antwoord. Aan de hand daarvan wordt waar nodig het ontwerp aangepast en uitgewerkt in een definitief ontwerp. 

Planning

Planning

Januari 2022

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad heeft ingestemd met het Masterplan Herinrichting Nieuw Noord

Tot en met 9 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

mogelijkheid om te reageren op ontwerp

Najaar 2022

Voltooid
Voltooid

verwerking in voorlopig ontwerp

Tot en met 10 april 2023

Actief
Actief

voorlopig ontwerp ligt ter inzage voor periode van 6 weken

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
tel 14023
nieuwnoord@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken