Herinrichting Nieuw Noord

Bijgewerkt tot en met 12 augustus 2022
Status: Ontwerp

We willen de wijk Nieuw Noord groener maken en opnieuw inrichten.

Luchtfoto van Zandvoort Nieuw Noord, foto door Luuk Kramer

Wat u moet weten

 • We willen een groene, leefbare, veilige en sociale wijk Nieuw Noord
 • In de wijk verschilt het straatmeubilair nu veel in uiterlijk en gebruikte materialen. Dat maakt het rommelig 
 • Daarnaast is er wateroverlast in Nieuw Noord. Het rioolstelsel moet vervangen worden om de stevige hoosbuien beter aan te kunnen. Nu is er een gemengd rioolstelsel, dat betekent dat schoon hemelwater, dat onder andere van de daken komt, het riool in gaat. Dat is jammer, omdat het groen in de wijk, het water goed kan gebruiken
 • We hebben plannen gemaakt hoe we de wijk mooier kunnen maken
 • Halverwege 2021 konden bewoners van Nieuw Noord en partners zoals Pré Wonen en Spaarnelanden reageren op die plannen. We hebben 117 reacties ontvangen
 • De reacties en het antwoord erop zijn te lezen in de Nota van beantwoording (zie documenten)
 • In januari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan Nieuw Noord Ruimtelijke Inrichting
 • Op basis van het Masterplan Nieuw Noord Ruimtelijke Inrichting wordt nu concept voorlopig ontwerp gemaakt

Waarom we dit doen

 • Een groene wijk ziet er aantrekkelijker uit en nodigt uit om buiten te zijn en te bewegen. Op warme dagen zorgt groen voor verkoeling en het verhoogt de ecologische waarde (waarde voor dieren en planten). Door het groen wordt het riool ontlast, waardoor de wijk toekomstige hoosbuien aankan
 • Bij het vervangen van het riool gaat de straat open. Dit biedt kansen om de straten anders in te richten met meer groen en met meer eenheid in gebruikte materialen en straatmeubilair 
 • De herinrichting gaat ook bijdragen aan het bevorderen van de sociale samenhang (elkaar kennen)

Planning

13 september: participatiebijeenkomst Flemingplein

Meedenken en meebeslissen

 • In september 2022 kunt u meepraten over het concept voorlopig ontwerp. Op dinsdag 13 september is op het Flemingplein een bijeenkomst waar u informatie kunt krijgen. Naast informatie kunt u ons dan ook laten weten  wat u van het concept voorlopig ontwerp vindt. Hiervoor hebben we drie mogelijkheden uitgewerkt waar u uit kunt kiezen
 • U kunt ook digitaal uw mening laten horen. Informatie hierover volgt

Contact

Bart van der Vlies, procesmanager
tel 14023
nieuwnoord@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken