Hoe naar zee? Denk mee!

Vol strand in de zomer

Op zaterdag 23 maart 2024 geeft de provincie Noord-Holland het startsein voor de campagne van Samen Slim naar Zee. Hoe blijft ons dorp – nu en in de toekomst – bereikbaar? Ook op drukke zomerse dagen of tijdens een evenement, als er veel bezoekers naar ons toe komen?

Bij mooi weer komen veel bezoekers naar de stranden en natuurgebieden van Zuid-Kennemerland. Ook evenementen zorgen voor een toestroom die soms zo groot is dat dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de hele regio. U als inwoner heeft hier ook mee te maken, bijvoorbeeld in uw dagelijkse woon-werk verkeer. De 4 regiogemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en de provincie Noord-Holland vragen bewoners en bezoekers naar hun ideeën voor een bereikbare kust. 

Informatiekraam

De provincie Noord-Holland is zaterdagochtend aanwezig met een informatiekraam bij de start van de 30 van Zandvoort op het circuit. Ook in het centrum van het dorp staat die dag een kraam. We nodigen u uit om hier in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over de bereikbaarheid van de stranden en natuurgebieden.

Knelpunten

De Zandvoortse en Bloemendaalse kust zijn al jaren populaire bestemmingen. Meerdere dagen per jaar ervaren inwoners en bezoekers van Zuid-Kennemerland overvolle wegen en fietspaden richting het strand. De provincie en samenwerkende gemeenten zijn daarom in 2023 een onderzoek gestart om knelpunten in kaart te brengen. Zoals verkeersoverlast, vertraging in het openbaar vervoer en files op de wegen. Ook is het effect van toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw meegenomen in het onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor Samen Slim naar Zee.

Oplossingen

Inwoners, organisaties, ondernemers en reizigers worden gevraagd om mee te denken over mogelijke oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het aanmoedigen van fietsgebruik, het aantrekkelijk maken van het openbaar vervoer, aanbieden van reisinformatie, verbeteringen aan de weg en slim omgaan met autoverkeer en parkeren. Iedereen wordt uitgenodigd om, voor 15 april, ideeën in te dienen op de website van Samen Slim naar Zee

Alle ideeën worden getoetst en haalbare ideeën worden meegenomen in de uitwerking. Ook hierop kan iedereen vervolgens reageren. Uiteindelijk zullen de provincie en de gemeenten gezamenlijk besluiten nemen en afspraken maken over de uitvoering.