Inrichting bouwplaats Watertorenplein

Werkzaamheden watertoren

De werkzaamheden aan Villa Maris en de Watertoren gaan nu echt van start. Ook hier maken we Zandvoort een stukje mooier. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, plaatst Vink Bouw vanaf 25 maart 2024 bouwhekken en wordt de bouwplaats ingericht. Dit heeft wat gevolgen voor de verkeerssituatie in de directe omgeving.

Voor het inrichten van de bouwplaats wordt begin volgende week een deel van de Marisstraat afgezet. De afzetting begint ter hoogte van huisnummer 13. De werkzaamheden waarvoor dit nodig is, duren ongeveer 3 weken. Wanneer de werkzaamheden eerder klaar zijn, wordt natuurlijk de afzetting ook eerder weggehaald. 

Omleiding

Er is een omleiding voor doorgaand verkeer van de Marisstraat naar de Thorbeckestraat. Het verkeer rijdt om via de Marnix van Sint-Aldegondestraat, de Oosterparkstraat, de Westerparkstraat en eindigt op de Hogeweg. Deze omleiding is er zolang de bouwwerkzaamheden er zijn. We verwachten dat dit zo’n 2,5 jaar duurt. Door de inrichting van de bouwplaats zijn ook een aantal parkeerplaatsen bij de aansluiting van de Marisstraat op Thorbeckestraat tijdelijk niet beschikbaar.

Meer informatie

Nadat de omleiding is aangebracht en de bouwplaats is ingericht, zal Vink Bouw beginnen met de sloopwerkzaamheden van Villa Maris. U kunt de BouwApp gebruiken om te zien wanneer welke werkzaamheden beginnen. Dit is een app voor uw mobiele telefoon of computer. Voor deze app hoeft u niet in te loggen of persoonsgegevens in te vullen. De BouwApp kunt u downloaden via de website DeBouwapp.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op de projectpagina Nieuwbouw Watertorenplein en herontwikkeling Watertoren.