Inwonerspanel

Als gemeente vinden we het belangrijk te weten wat er speelt in het dorp en uw buurt. Dan kunnen we hier rekening mee houden bij het maken van plannen. Ook kunnen we vaststellen wat goed gaat en wat beter kan. Daarom hebben we het Inwonerspanel.

Het Inwonerspanel Zandvoort bestaat uit ruim 1.500 Zandvoorters die regelmatig online meedoen aan onderzoeken van de gemeente. Deze onderzoeken gaan over heel veel verschillende onderwerpen die relevant zijn voor het dorp. Aan het eind van het jaar ontvangt het Inwonerspanel bijvoorbeeld altijd een uitnodiging om deel te nemen aan de Inwonerspeiling. De Inwonerspeiling is een onderzoek waarmee de gemeente een goed beeld krijgt van wie de inwoners zijn en wat ze vinden.

Wilt u ook meedenken met de gemeente over uw buurt of onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Zandvoort? En woont u in Zandvoort en bent u 16 jaar of ouder? Meld u dan aan voor het Inwonerspanel Zandvoort.

Hoe het werkt

  • U krijgt enkele keren per jaar een e-mail met een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen
  • Deze vragenlijst vult u online in
  • U kunt per keer beslissen of u meedoet
  • U krijgt bericht over de uitkomsten, zodra deze beschikbaar zijn

Wat u moet weten

Als u lid wilt worden van het Inwonerspanel Zandvoort, hebben wij een aantal gegevens (achtergrondkenmerken) van u nodig. Deze achtergrondkenmerken gebruiken wij voor analyses en om selecties te maken voor onderzoeken die alleen bestemd zijn voor een bepaalde groep inwoners, zoals jongeren of inwoners van een bepaalde wijk.

Uw gegevens en antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De resultaten in onze onderzoeksrapporten zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers.

Meer informatie leest u in onze Privacyverklaring.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het Inwonerspanel? Of wilt u meer informatie over een bepaald onderzoek? Stuur dan een e-mail naar onderzoek@zandvoort.nl.

Wijzigingen

Wilt u zich uitschrijven als panellid? Of wilt u uw gegevens aanpassen, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd? Stuur dan een e-mail naar onderzoek@zandvoort.nl.