Keesomstraat

Algemeen

Bekijk het ontwerp van de Keesomstraat die hoort bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Keesomstraat?

  • De rijbaan wordt versmald naar 6 meter. Er blijft  voldoende ruimte  voor de bus. Door de versmalling is er meer ruimte voor groen.
  • We plaatsen langsparkeervakken aan de westkant van de straat zodat er niet meer op de rijbaan geparkeerd hoeft te worden.
  • Aan de oostkant leggen we haaksparkeren aan om voldoende parkeerplekken te realiseren.
  • Tussen de haaksparkeerplekken aan de oostkant komt ruimte voor groenvakken met natuurlijke beplanting die past bij de binnentuinen van de flats.

Keesomstraat ter hoogte van huisnummer 12

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

impressie