Keesomstraat bij de flats

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Keesomstraat bij de flats die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Keesomstraat?

  • Ten oosten van de Keesomstraat liggen nu grote groene ruimtes tussen de flats. De verharding wordt dichter langs de flats gelegd, waardoor er een brede verbinding met het duingebied ontstaat
  • De vier binnenruimten krijgen door beplanting en hoogteverschillen de uitstraling van een duingebied
  • Er komen wandelpaden vanuit de wijk richting de duinen.
  • Met bestaande en nieuwe speelelementen zorgen we voor aantrekkelijke verblijfsplekken voor jong en oud
  • Alle entrees van de flats krijgen een ‘voetgangersloper’ die een verbinding legt met het tegenover liggende groen. Bewoners (waaronder kinderen) kunnen hierdoor gemakkelijk de groengebieden bereiken en er is op de ‘loper’ extra veel ruimte voor het parkeren van fietsen
  • We maken interessante verschillen door gebieden te verhogen en te verlagen. Er komen ook wadi’s. Dit zijn laagtes die zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater bij grote buien

Keesomstraat Noordelijke tuin

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 6 Keesomstraat noordelijke tuin bestaand Deelgebied 6 Keesomstraat noordelijke tuin impressie

Keesomstraat entree flatgebouw

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 7 entree flatgebouw bestaand Deelgebied 7 entree flatgebouw impressie

Keesomstraat vanuit Celsiusstraat

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 7 vanuit Celsiusstraat bestaand Deelgebied 7 vanuit Celsiusstraat impressie

Keesomstraat binnentuin aan parkeerplaats

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 8 binnentuin aan parkeerplaats bestaand Deelgebied 8 binnentuin aan parkeerplaats impressie

-impressie

Profielen_Deelgebied_7_Keesomstraat_binnentuin_bestaande_situatie Profielen_Deelgebied_7_Keesomstraat_binnentuin_nieuwe_situatie

Keesomstraat binnentuin zuidelijke tuin

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 9 Keesomstraat zuidelijke tuin bestaand Deelgebied 9 Keesomstraat zuidelijke tuin impressie