Leefgeld

Algemeen

U kunt leefgeld aanvragen als u als Oekraïense vluchteling bij een gastgezin of opvangplek van de gemeente verblijft en geen inkomsten hebt. U moet zich daarvoor eerst officieel inschrijven in onze registratie persoonsgegevens (BRP). Daarna vraagt u leefgeld aan, bijvoorbeeld voor eten, kleding en andere kosten. Verblijft u bij een gastgezin, dan krijgt u ook een woontoeslag. Die is bedoeld voor de kosten die uw gastgezin maakt. U kunt leefgeld aanvragen bij het informatiepunt van het Rode Kruis.

Wat u moet weten

  • U kunt leefgeld aanvragen bij het Rode Kruis, Zijlsingel 1 te Haarlem
  • U geeft bij uw aanvraag aan met hoeveel gezinsleden u in Nederland bent. Als aanvrager krijgt u het leefgeld voor uw hele gezin op de bankrekening die u hebt opgegeven
  • Mail naar leefgeld@haarlem.nl als u werk hebt gevonden en geld verdient. Het leefgeld stopt per ingang van de volgende maand
  • Als u verhuist naar een andere gemeente binnen Nederland, dan schrijft u zich daar in. U kunt dan leefgeld aanvragen bij uw nieuwe gemeente. Als u teruggaat naar Oekraïne of u verhuist naar een ander land, dan schrijft u zich bij ons uit

Bankrekening

U hebt een Nederlandse bankrekening nodig of een buitenlandse bankrekening die te gebruiken is in Nederland. Hebt u die nog niet, dan moet u eerst een bankrekening openen (betaalvereniging.nl). Dat kan bijvoorbeeld bij de Bunq Bank. Bij deze bank hebt u geen BSN nodig om een bankrekening te kunnen openen.

Om een rekening te kunnen openen, hebt u officiële documenten nodig. Vraag bij een Nederlandse bank na welke dit zijn. Hebt u bepaalde benodigde papieren niet, dan neemt u contact op met de Oekraïense ambassade in Den Haag. De ambassade helpt u dan aan een geldig Oekraïens identiteitsbewijs, zodat u een bankrekening kunt openen.

Hoeveel leefgeld u krijgt

Hoeveel leefgeld u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw gezin. U bent een gezin als u met uw echtgenoot of geregistreerd partner of alleen dagelijks voor uw minderjarige kind of kinderen zorgt. Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. 

Leefgeld per maand 

  • Als alleenstaande volwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling krijgt u voor eten € 242,48
  • Een gezin met 3 personen krijgt voor eten per volwassene € 193,98 en per minderjarig kind  € 160,64
  • In gezinnen van 4 personen of meer krijgen volwassenen € 169,74 en de minderjarigen  € 140,34 voor eten
  • Voor persoonlijke verzorging (kleding en andere persoonlijke uitgaven) is per persoon per maand € 60,71 beschikbaar
  • Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u € 80,91 extra per persoon per maand
  • Vluchtelingen die langdurige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een kliniek of ziekenhuis, krijgen ook het leefgeld voor kleding en persoonlijke uitgaven. Het gaat om € 60,71 per maand

U krijgt geen leefgeld meer als u werkt

Het leefgeld stopt dan voor uw hele gezin. Werkt u 3 of meer dagen per week en verdient u het minimumloon? Dan verdient u al meer dan wat u aan leefgeld krijgt.  Als u werkt kunt u toeslagen aanvragen, zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.