Leerlingenvervoer

Algemeen

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind door een handicap niet zelfstandig naar school kan of naar het speciaal onderwijs gaat. Of als uw kind door geloofsovertuiging op een basisschool zit verder dan 6 kilometer van huis. U krijgt dan een vergoeding. Of wij regelen aangepast vervoer, zoals een taxibusje. U vraagt leerlingenvervoer online aan via Regeldit van Forseti. Deze organisatie behandelt voor ons de aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

  • Burgerservicenummer (BSN) van uw kind
  • IBAN-nummer (bankrekening)
  • Bewijs waaruit de hoogte van uw inkomen blijkt, bijvoorbeeld loonstrookje
  • Adres van de school
  • Reisduur, berekend op basis van openbaar vervoer

Hulp bij de aanvraag

Wat u moet weten

  • Binnen 8 weken hoort u of u leerlingenvervoer krijgt
  • U dient elk jaar opnieuw een aanvraag in
  • Vraag het vervoer uiterlijk 1 juni aan, zodat het voor de 1e schooldag geregeld is
  • Als uw kind op 2 adressen woont (co-ouderschap), moeten beide ouders leerlingenvervoer aanvragen bij de eigen gemeente
  • Vragen? Bel Forseti op 073 523 10 64 of mail zandvoort.llv@forseti.nl

Wijzigingen doorgeven

Krijgt uw kind al leerlingenvervoer en verandert er iets in uw situatie? Dan hangt het van het soort wijziging af hoe u deze doorgeeft.

Adres, school en type leerlingenvervoer

Als uw kind verhuist, van school verandert of een ander type leerlingenvervoer nodig heeft, geeft u dit online door. Log in op uw bestaande aanvraag, wijzig en dien hem opnieuw in. De vervoerder heeft maximaal 5 werkdagen nodig om de wijzigingen te verwerken.

Andere wijzigingen

Veranderen de reisdagen? Of moet uw kind ergens anders opgehaald of afgezet worden? Voor deze en overige wijzigingen belt u 073 523 10 64 of mailt u naar zandvoort.llv@forseti.nl

Kosten

Of u een eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog deze is, hangt af van uw situatie en inkomen. Tijdens het invullen van de aanvraag krijgt u al een schatting van de kosten.