Lening voor aankoop 1e huis

U kunt een starterslening aanvragen als u voor het eerst een woning wilt kopen maar niet voldoende inkomen hebt. Deze lening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en uw maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Wat u moet weten

  • U kunt de lening pas aanvragen als u een voorlopig koopcontract getekend hebt of het 1e recht op koop
  • De starterslening is maximaal 20% van de koopsom met een maximum van € 40.000
  • U kunt deze lening aanvragen als u jonger bent dan 35 jaar
  • U komt in aanmerking als u nu in een huurhuis of studentenwoning woont. Of u woont bij iemand in en staat ook ingeschreven op dit adres. Koopt u de woning samen met iemand? Dan geldt dit voor u beiden
  • U moet minstens 2 jaar in de regio wonen. Dit zijn de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Of u bent bent het afgelopen jaar afgestudeerd buiten Zandvoort en u hebt voordat u ging studeren minstens 6 jaar achter elkaar in Zandvoort gewoond. Als u de woning samen met iemand koopt, dan geldt 1 van deze situaties in ieder geval voor 1 van u

Na uw aanvraag

Als u recht hebt op de starterslening sturen wij u binnen 8 weken een toewijzingsbrief. Met deze bief vraagt u de lening binnen 8 weken aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).