Lorentzstraat

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Lorentzstraat die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Lorentzstraat?

  • In de Lorentzstraat rijden niet veel auto’s. Er is genoeg ruimte voor haaksparkeren.
  • De ruimte wordt anders ingericht, bij de flats komt er meer ruimte voor fietsers en wandelaars naast het parkeren.
  • De weg voor de flats wordt een eenrichtingsweg en smaller.
  • Door de eenrichtingsweg die smaller wordt is er ruimte  voor groene plantsoenen en een speelplek.

Lorentzstraat ter hoogte van huisnummer 156

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Lorentzstraat 2 bestaand Lorentzstraat 2 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-impressie

Lorentzstraat 1 bestaande situatie Lorentzstraat 1 nieuwe situatie

Lorentzstraat ter hoogte van huisnummer 292

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Lorentzstraat 1 bestaand Lorentzstraat 1 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-impressie

Lorentzstraat 2 bestaande situatie Lorentzstraat 2 nieuwe situatie