Naar school of kinderopvang

Algemeen

Minderjarige kinderen hebben recht op (gratis) onderwijs. U meldt uw kind aan op een school in de buurt of voor onderwijs speciaal voor kinderen uit het buitenland. Peuters kunnen naar de peuteropvang of een speelgroep.

Wat u moet weten

Bij welke school u uw kind moet aanmelden, hangt af van de leeftijd.

Kind van 4 of 5 jaar

U meldt uw kind aan op een basisschool. Dit kan elke willekeurige school in de buurt van het opvangadres zijn.

Kind van 6 jaar tot 12 jaar

U meldt uw kind aan voor nieuwkomersonderwijs. Kinderen leren onder andere de Nederlandse taal.

Internationale taalklas
Prinses Beatrixdreef 6, Haarlem
Telefoon 023 707 82 60
Mail itk@twijs.nl

Kind van 12 jaar of ouder

U meldt uw kind aan voor nieuwkomersonderwijs. Uw kind leert onder andere de Nederlandse taal.

Schakelklas
Schoterstraat 4, Haarlem
Telefoon 06 462 277 31
Mail: info@iskhaarlem.nl

Peuters en jongere kinderen

  • Kinderen van ongeveer 2,5 jaar oud kunnen 8 uur per week gratis opvang krijgen. Dit gaat via peuteropvang Klaar voor de Start in Haarlem
  • Kinderen met een VVE-indicatie van het consultatiebureau kunnen 16 uur per week opvang krijgen. Meer informatie: www.klaarvoordestarthaarlem.nl
  • Jongere kinderen mogen 1 keer per week samen met de ouder of grootouder naar een speelgroep. De speelgroep duurt 1,5 uur. Aanmelden bij Haarlem Effect

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

Als u werkt, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen (belastingdienst.nl). Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de kinderopvang.