Nieuwbouw Reddingspost Zuid

Bijgewerkt tot en met 31 juli 2023
Status: Voorbereiding

Reddingspost Ernst Brokmeier (Post Zuid) voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is bouwkundig in slechte staat. De gemeente en de reddingsbrigade hebben daarom een plan voor een nieuw gebouw gemaakt.

Reddingspost Zuid (Ernst Brokmeier)

Wat u moet weten

  • Reddingspost Zuid krijgt een nieuwe locatie op het zuidstrand tussen de watersportvereniging en Ubuntu
  • Het gebouw krijgt 2 verdiepingen en komt een stuk verder uit de duinrand te liggen, 8 meter dichter naar de zee toe
  • Er komt extra ruimte voor opslag van bijvoorbeeld voer- en vaartuigen en een dakterras voor beter uitzicht over strand en zee
  • De huidige reddingspost wordt gesloopt, zodat op deze plek het duin weer kan aangroeien.
  • In 2021 is de ruimtelijke procedure gestart om hier de ontwikkeling van een nieuwe reddingspost mogelijk te maken. Inmiddels is hier een omgevingsvergunning voor verleend
  • De bouw start eind 2023

Waarom we dit doen

Op dit moment ligt reddingspost Ernst Brokmeier (Post Zuid) op een locatie aan de Boulevard Paulus Loot, onderaan de duinenrij op een verhoogd gedeelte. Deze reddingspost voldoet niet meer aan de huidige eisen van een veilige en Arbo-vriendelijke reddingspost en zit bouwtechnisch ook tegen het eind van zijn levensduur aan. Daarom is ervoor gekozen een nieuwe reddingspost te bouwen.

Planning

Eind 2023 - start bouw

Contact

Ivar Dijk, procesmanager
14 023
idijk@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Zandvoortse Reddingsbrigade
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Watersportvereniging Zandvoort
  • AG Architecten