Nieuwbouw Watertorenplein en herontwikkeling watertoren

Bijgewerkt tot en met 9 mei 2023
Status: Uitvoering

Een van de meest bijzondere gebouwen van Zandvoort is de Watertoren. De toren stond voorheen leeg en in staat van verval, en naast een groot parkeerterrein. Daar komt verandering in.

bouwwerkzaamheden Bad Zandvoort - Watertorenplein 1
Bouwwerkzaamheden Bad Zandvoort - Watertorenplein 1

Wat u moet weten

  • Op het Watertorenplein worden sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen, middeldure koopwoningen en duurdere koopwoningen gebouwd.
  • De bouw van woningen op het Watertorenplein is gestart in de zomer van 2022 en op dit moment in volle gang.
  • Voor de woningen in de toren en op de plek van naastgelegen Villa Maris is in mei 2023 een omgevingsvergunning verleend.
  • De Watertoren en Villa Maris zullen volledig vernieuwd worden, waarbij de Watertoren 10% groter en hoger wordt. Het kenmerkende silhouet blijft wel bestaan.
  • Bij de plannen van de ontwikkelaar is rekening gehouden met de monumentale status van de Watertoren en het beeldbepalende karakter hiervan. Een impressie van de plannen staat op de website van de ontwikkelaar.

Waarom we dit doen

Het plan past in het Woningbouwprogramma Zandvoort 2019-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbaar en middelduur en 30% ’overig’. Dat gaat op deze locatie gerealiseerd worden om zo meer woningen op de markt te brengen.

Planning

Planning

Zomer 2022

Actief
Actief

start bouw woningen Watertorenplein

Eind 2022

Voltooid
Voltooid

indienen vergunning woningen Watertoren en Villa Maris

Najaar 2023

Todo
Todo

start bouwwerkzaamheden Watertoren en Villa Maris

Contact

Ameike Weijers, procesmanager
14 023
watertorenplein@zandvoort.nl

Nieuws

Nieuws