Ontheffing voertuig op het strand

Algemeen

Voor rijden op het strand met een auto, busje of vrachtwagen hebt u een ontheffing nodig. Dit geldt ook voor rijden op de boulevard en de strandafgangen. U vraagt deze ontheffing online aan.

Wat u moet weten

  • U kunt alleen een ontheffing krijgen als het noodzakelijk is dat u met uw voertuig op het strand, de boulevard of de strandafgang komt. Bijvoorbeeld om een strandpaviljoen op te bouwen of te bevoorraden, een strandhuisje te plaatsen of vuilnis op te halen
  • U krijgt een ontheffing voor 1 jaar of alleen voor een bepaalde periode. Of voor 1 dag, als u de ontheffing eenmalig nodig hebt. Uw ontheffing wordt nooit automatisch verlengd. Wij beslissen op basis van de reden van uw aanvraag voor welke periode u een ontheffing u krijgt
  • 's Nachts rijden op het strand mag niet
  • Bij de ontheffing krijgt u een vignet. Zorg ervoor dat dit duidelijk zichtbaar in het voertuig ligt
  • Als u een ligplaatsvergunning voor uw boot aanvraagt, kunt u meteen bij die aanvraag aangeven dat u ook een ontheffing nodig hebt voor het voertuig dat uw boot trekt
  • Verkoopt u op het strand producten vanuit een wagen of kraam, dan hebt u een ventvergunning of standplaatsvergunning nodig. U hoeft geen aparte ontheffing aan te vragen voor het voertuig dat uw kraam of wagen trekt. Maar wel voor het voertuig dat de tussentijdse bevoorrading doet

Na uw aanvraag

  • Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u binnen 8 weken de ontheffing en het vignet opgestuurd
  • We nemen contact met u op als we op basis van uw aanvraag oordelen dat u geen recht hebt op de vergunning

Kosten

  • Ontheffing voertuig op het strand: € 62,35 per kenteken. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
  • Vignet voor op uw voertuig: € 8,75