Ontheffing voertuig op het strand en boulevard

Algemeen

Voor rijden op het strand met een auto, busje of vrachtwagen hebt u een ontheffing nodig. Dit geldt ook voor rijden op de boulevard en de strandafgangen. U vraagt deze ontheffing online aan. In 2023 is uitgifte vignet op bedrijfsnaam. U hoeft dus niet meer voor elk kenteken een vignet aan te vragen.

Wat u moet weten

 • U kunt alleen een ontheffing krijgen als het noodzakelijk is dat u met uw voertuig op het strand, de boulevard of de strandafgang komt. Bijvoorbeeld om een strandpaviljoen op te bouwen of te bevoorraden, een strandhuisje te plaatsen of vuilnis op te halen
 • U krijgt een ontheffing voor 1 jaar of alleen voor een bepaalde periode. Of voor 1 dag, als u de ontheffing eenmalig nodig hebt. Uw ontheffing wordt nooit automatisch verlengd. Wij beslissen op basis van de reden van uw aanvraag voor welke periode u een ontheffing u krijgt
 • 's Nachts rijden op het strand mag niet
 • Bij de ontheffing krijgt u een vignet. Zorg ervoor dat dit duidelijk zichtbaar in het voertuig ligt
 • Als u een ligplaatsvergunning voor uw boot aanvraagt, kunt u meteen bij die aanvraag aangeven dat u ook een ontheffing nodig hebt voor het voertuig dat uw boot trekt
 • Verkoopt u op het strand producten vanuit een wagen of kraam, dan hebt u een ventvergunning of standplaatsvergunning nodig. U hoeft geen aparte ontheffing aan te vragen voor het voertuig dat uw kraam of wagen trekt. Maar wel voor het voertuig dat de tussentijdse bevoorrading doet
 • In 2023 is uitgifte vignet op bedrijfsnaam. U hoeft dus niet meer voor elk kenteken een vignet aan te vragen. Een vignet mag u gebruiken voor meerdere voertuigen zolang in elk voertuig op/nabij het strand een vignet aanwezig is. Houd u hiermee rekening bij het aantal vignetten dat u aanvraagt
 • In het aanvraagformulier wordt u nog wel gevraagd om kentekens op te geven. Als u minder vignetten nodig heeft, geeft u de kentekens op van de voertuigen waarmee u het vaakst zult rijden
 • Doorgeven van een wijziging van een kenteken is in 2023 niet meer nodig

Na uw aanvraag

 • Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u binnen 8 weken de ontheffing en het vignet opgestuurd
 • We nemen contact met u op als we op basis van uw aanvraag oordelen dat u geen recht hebt op de vergunning

Kosten

 • Ontheffing voertuig op het strand: € 66 per voertuig. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
 • Vignet voor op uw voertuig: € 9,25 per voertuig