Ontheffing voertuig op het strand en boulevard

Algemeen

Voor rijden op het strand met een auto, busje, vrachtwagen of ander motorvoertuig hebt u een ontheffing nodig. Dit geldt ook voor rijden op de boulevard en de strandafgangen. Op de ontheffing moeten de kentekens van alle voertuigen staan.

Wat u moet weten

 • U kunt alleen een ontheffing krijgen als het noodzakelijk is dat u met uw voertuig op het strand, de boulevard of de strandafgang komt. Bijvoorbeeld als strandpaviljoenhouder, om een strandpaviljoen op te bouwen of te bevoorraden, een strandhuisje te plaatsen of vuilnis op te halen
 • De uitgifte van het vignet is niet op kenteken maar op (bedrijfs)naam. U geeft bij de aanvraag de kentekens op van alle voertuigen die op of nabij het strand rijden. Een vignet kunt u gebruiken voor meerdere voertuigen. Houd u hiermee rekening bij het aantal vignetten dat u aanvraagt. Op het vignet staat ook waarvoor de ontheffing geldt
 • U zorgt ervoor dat het geldige vignet zichtbaar achter de voorruit in het voertuig ligt. U moet ook (een kopie van) de ontheffing kunnen laten zien
 • U vraagt een ontheffing aan voor een 1 jaar, voor een seizoen of voor 1 dag
 • U vraagt de ontheffing ieder jaar opnieuw aan
 • 's Nachts rijden op het strand mag niet
 • Als u een ligplaatsvergunning voor uw boot aanvraagt, kunt u meteen bij die aanvraag aangeven dat u ook een ontheffing nodig hebt voor het voertuig dat uw boot trekt
 • Verkoopt u op het strand producten vanuit een wagen of kraam, dan hebt u een ventvergunning of standplaatsvergunning nodig. U hoeft geen aparte ontheffing aan te vragen voor het voertuig dat uw kraam of wagen trekt. Maar wel voor het voertuig dat de tussentijdse bevoorrading doet
 • Hebt u al een ontheffing? Dan geeft u een wijziging van een kenteken door. Wij passen uw ontheffing dan aan

Na uw aanvraag

 • We nemen contact met u op als we vragen hebben en als u geen recht hebt op de ontheffing
 • Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u binnen 8 weken de ontheffing en het vignet opgestuurd

Kosten

 • Ontheffing voertuig op het strand: € 67,10 per voertuig
 • Ontheffing voertuig op de boulevard: € 50 per voertuig
 • Ontheffing voertuig op strand en boulevard: € 50 per voertuig
 • Vignet voor op uw voertuig: € 9,60 per voertuig

U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen.