Ontheffing voorwerp in de openbare ruimte plaatsen

Algemeen

Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u soms een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minstens 3 weken van te voren aan. Is er bij uw aanvraag een verkeersplan nodig, dan uploadt u dit plan bij deze aanvraag en tegelijk in platform LTC-TVM.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

Overzichtstekening

 • Upload een overzichtstekening met de locaties, afmetingen en afstanden van voorwerpen, straten, gebouwen en stoepen
 • Bij een kraan geeft u ook stempels en draaicirkels aan en bij een steiger de steunen/stabilisatoren (als die er zijn)
 • Teken ook eventuele verkeersmaatregelen, zoals borden en hekken

Verkeersplan

Moet u de weg voor een deel of helemaal afzetten? U geeft dan aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen, waar u en hoeveel verkeersregelaars u inzet. Ook als u met borden parkeerplaatsen reserveert, moet u een verkeersplan indienen. Alle verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de CROW 96b. 
Dit verkeersplan moet uiterlijk 3 weken vóór start van de werkzaamheden worden ingediend via het digitale platform LTC-TVM. Voor het digitale platform hebt u een account nodig. Uw aanvraag van de ontheffing wordt afgerond nadat het verkeersplan in het LTC-TVM is goedgekeurd. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidscoördinator via 14 023.

Wat u moet weten

U houdt zich met of zonder ontheffing altijd aan de regels voor het plaatsen van voorwerpen. Bij uw aanvraag voor een ontheffing geeft u ook een start- en een einddatum op. Deze periode kunt u niet verlengen. U hebt alleen in de volgende gevallen een ontheffing nodig:

 • Het voorwerp hindert het verkeer: het voorwerp staat op of boven de rijbaan, fietspaden, laad- en losplaatsen, bij bushaltes of binnen 5 meter van een kruispunt of oversteek voor voetgangers. Voor steigers geldt dit laatste niet, tenzij ze het zicht belemmeren met bijvoorbeeld een steigerdoek of beplating
 • Er blijft te weinig ruimte over voor hulpdiensten of voetgangers: er is minder dan 1,2 meter ruimte tussen het voorwerp en de rijbaan of minder dan 1 meter tussen het voorwerp en straatmeubilair zoals lantaarnpalen of fietsenrekken. In autoluwe straten geldt 0,75 meter.
 • De locatie wordt al gebruikt voor bijvoorbeeld een standplaats, terras, evenement of werkzaamheden
 • U plaatst een kraan of hoogwerker
 • U plaatst een voorwerp op het strand of op de boulevards
 • U plaatst een voorwerp op een plek waar auto's mogen parkeren in de periode 1 april tot en met 31 oktober
 • Er gelden extra regels voor verhuiswagens, steigers en voorwerpen voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Verhuiswagen

Plaats u een verhuiswagen? Dan moet u ook een ontheffing aanvragen als u (een deel van) de weg blokkeert. Kunt u de wagen alleen op de stoep plaatsen, dan vraagt u de ontheffing RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) aan via parkeerzakenbalie@haarlem.nl

Steiger

U vraagt een ontheffing aan als u een steiger plaats die langer staat dan 3 maanden en breder is dan 2 meter (gemeten vanaf de gevel).

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

 • Voorwerpen voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld containers, toiletten, bouw- of verhuislift. U heeft een ontheffing nodig als deze voorwerp(en) langer dan 1 maand op de weg staat en meer dan 10 m2 inneemt
 • Plaatst u tussen 24 december 9.00 uur en 2 januari 9.00 uur een gesloten container of laadbak? Dan hebt u ook een ontheffing nodig. Een open container is dan niet toegestaan
 • U heeft ook een ontheffing nodig voor een container tussen 1 april en 31 oktober in het centrum, in het gebied tussen de straten Burgemeester Engelbertsstraat (N200), Haltestraat, Hogeweg (N201), Koninginneweg, Kostverlorenstraat en Zeestraat

Bij uw aanvraag voor een ontheffing geeft u ook een start- en een einddatum op. Deze periode kunt u niet verlengen. 

Kosten

 • Ontheffing voorwerp op openbare weg plaatsen: € 92,30. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
 • Als het voorwerp op gemeentegrond staat, betaalt u ook precariobelasting
 • Plaatst u een voorwerp (ook voorwerpen voor bouw- en/of onderhoudswerkzaamheden) op een plek waar auto's mogen parkeren? U betaalt per parkeerplek per dag € 27,20
 • Plaatst u een voorwerp voor bouw- en/of onderhoudswerkzaamheden op een andere plek op grond van de gemeente? U betaalt dan € 0,90 per m2 per dag of dagdeel. Het jaartarief is € 31,30 per m2
 • Voor een ander voorwerp op een andere plek op grond van de gemeente betaalt u € 1,50 per m2 per dag of dagdeel

Precariobelasting als u geen ontheffing nodig hebt

 • Als u geen ontheffing nodig hebt, moet u zelf aangifte doen. U logt in met DigiD of eHerkenning