Ontwikkeling Curiedex

Bijgewerkt tot en met 17 mei 2023
Status: Ontwerp

Er zijn plannen om het voormalige Corodexterrein en Curiedriehoek te ontwikkelen van bedrijventerrein naar een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en verblijven.

curidex-terrein

Wat u moet weten

  • Curiedex is onderdeel van bedrijventerrein Nieuw Noord en bestaat uit het voormalige Corodex-terrein en de Curiedriehoek
  • Er zijn plannen om dit gebied te ontwikkelen naar een plek voor woningen en bedrijfspanden
  • We verwachten dat er door deze herontwikkeling ruim 300 woningen en ongeveer 4000 m2 aan bedrijfsruimte bij komt en de openbare ruimte opgeknapt wordt
  • Het project is een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie Pré Wonen en de huidige ondernemers van de curiedriehoek
  • Op dit moment wordt het terrein nog gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in afwachting van diverse lopende procedures

Waarom we dit doen

De ontwikkeling van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort en de behoefte aan meer bedrijfsruimte. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein.

Planning

Planning

4e kwartaal 2023

Todo
Todo

vaststellen Stedenbouwkundig Plan

1e kwartaal 2024

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan

4e kwartaal 2024

Todo
Todo

omgevingsvergunning(en)

1e kwartaal 2025

Todo
Todo

start bouw

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
sbukman@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Pre Wonen
  • Eigenaren bedrijfspanden Curiedriehoek