Ontwikkeling Curiedex

Bijgewerkt tot en met 8 januari 2024
Status: Ontwerp

Er zijn plannen om het voormalige Corodexterrein en Curiedriehoek te ontwikkelen van bedrijventerrein naar een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en verblijven.

curidex-terrein

Wat u moet weten

  • Curiedex is onderdeel van bedrijventerrein Nieuw Noord en bestaat uit het voormalige Corodex-terrein en de Curiedriehoek
  • Er zijn plannen om dit gebied te ontwikkelen naar een plek voor woningen en bedrijfspanden
  • We verwachten dat er door deze herontwikkeling ongeveer 500 woningen bijkomen en er ongeveer 2.000 m2 aan nieuwe bedrijfsruimte terug komt 
  • Er komt een aantrekkelijke openbare ruimte tussen de bouwblokken
  • Het project is een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie Pré Wonen en de huidige ondernemers van de Curiedriehoek
  • Op dit moment wordt het terrein nog gebruikt voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Waarom we dit doen

Door de ontwikkeling van de Curiedriehoek en het Corodex-terrein zorgen we voor nieuwe woningbouw en bedrijfsruimte, waar veel behoefte aan is in Zandvoort. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van het gebied.

Planning

Planning

19 december 2023

Voltooid
Voltooid

vaststellen stedenbouwkundig plan

1e kwartaal 2024

Todo
Todo

vaststellen bestemmingsplan

4e kwartaal 2024

Todo
Todo

omgevingsvergunning(en)

1e kwartaal 2025

Todo
Todo

start bouw

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
sbukman@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Pre Wonen
  • Eigenaren bedrijfspanden Curiedriehoek