Plaatsing statushouders door COA in NH Hotel Zandvoort

Luchtfoto

Vrijdag 29 maart 2024 heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de burgemeester medegedeeld dat, vanaf zaterdag 30 maart, 30 statushouders in het NH Hotel Zandvoort worden geplaatst.

Statushouders zijn mensen die met succes hun asielprocedure hebben doorlopen en een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. Het COA heeft 15 kamers geboekt voor de duur van 2 maanden, met een optie op verlenging.

Het college heeft vanmiddag de gemeenteraad geïnformeerd met een brief. U kunt de brief hieronder lezen: 

Brief Plaatsing statushouders door COA in NH Hotel Zandvoort