Registratie staand wantvissen

Algemeen

Wilt u recreatief staand wantvissen voor de kust van Zandvoort? Dan kunt u hiervoor een registratie bij ons aanvragen. Dit moet u uiterlijk 1 november doen, voorafgaand aan het jaar dat u van de registratie gebruik wilt maken.

Nodig bij uw aanvraag

In uw e-mail vermeldt u de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Het jaar waarvoor u de registratie wilt aanvragen

Wat u moet weten

 • U dient de aanvraag uiterlijk 1 november in, voorafgaand aan het jaar dat u de registratie wilt gebruiken
 • Jaarlijks worden er maximaal 15 registraties verleend
 • U moet ieder kalenderjaar opnieuw een registratie aanvragen

Voorrangsregeling

U kunt in de volgende gevallen voorrang krijgen bij het aanvragen van de registratie:

 • U was het voorgaand jaar ook al geregistreerd als recreatief staand wantvisser in Zandvoort
 • U bent inwoner van de gemeente Zandvoort en u hebt interesse in de culturele historie van Zandvoort

Na uw aanvraag

 • Na het indienen van uw aanvraag krijgt u direct een bevestiging per mail
 • Tussen 15 november en 31 december ontvangt u de beslissing

Kosten

Het aanvragen van de registratie staand wantvissen is gratis.