Reinwardtstraat

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Reinwardtstraat die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Reinwardtstraat?

  • In de nieuwe situatie komen beide rijen parkeren aan de Reinwardtstraat te liggen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuw duinparkje met meer groen, spelen en ruimte voor verblijf. De dubbele rijbaan verdwijnt daardoor
  • Het duinparkje  komt in de zon aan de zijde van de bungalows terwijl de auto’s in de schaduw van de flat staan
  • De groene speelplek aan de andere zijde van de flat blijft groen en krijgt een directe verbinding met de duinen
  • Een deel van de verharding verdwijnt om meer zachte ondergronden te maken

Reinwardtstraat ter hoogte van nummer 3

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 3 Reinwardtstraat bestaand Deelgebied 3 Reinwardtstraat impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-impressie

Doorsnede tekening Profielen_Deelgebied_3_Reinwardtstraat_bestaande_situatie Profielen_Deelgebied_3_Reinwardtstraat_nieuwe_situatie

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 3 Reinwardtstraat noordkant bestaand Deelgebied 3 Reinwardtstraat noordkant im