Staatsbosbeheer gaat toezicht en handhaving Noordvoort doen

Noordvoort

Loslopende honden of gemotoriseerd verkeer zorgen soms voor verstoring in het strandreservaat Noordvoort. Omdat Noordvoort afgelegen ligt, komen de handhavers van de gemeente er weinig. Daarom heeft de gemeente Zandvoort, samen met buurgemeente Noordwijk en Waternet, afgesproken dat Staatsbosbeheer toezicht en handhaving gaat doen in het gebied.

Noordvoort is een uniek strandreservaat midden in de Randstad. Tussen Noordwijk en Zandvoort. Tussen strandpaal 70 en 73 ligt 3 kilometer strand waar de natuur voorrang krijgt. Daar mag u niet op het strand komen, maar juist wel lopen over de buitenste rij duinen. Dat mag nergens anders in Nederland! Het pad door de duinen is aangelegd om zeehonden en vogels op het strand rust te geven. Vogels kunnen er broeden, flora en fauna kunnen zich vrij ontwikkelen en zeehonden kunnen uitrusten.

Staatsbosbeheer beheert het gebied en is er met vaak aanwezig. Daarom is het logisch dat zij ook toezicht en handhaving doen in het gebied. Zo wordt bijvoorbeeld gehandhaafd op loslopende honden, recreatie op plekken waar dit niet mag, gemotoriseerd verkeer zonder ontheffing, of grote groepen fietsers. Handhaving is vooral belangrijk in het broedseizoen (april tot en met september), de geboorteperiode van de zeehonden (december en januari) en in de weekenden. Onze APV (de Algemene plaatselijke verordening) is aangepast, zodat de medewerkers van Staatsbosbeheer nu mogen optreden in Noordvoort.