Subsidie cultuur

Algemeen

Als kunstenaar, cultuurmaker of culturele organisatie kunt u subsidie krijgen voor projecten die bedoeld zijn voor inwoners of bezoekers van Zandvoort. Met deze projecten mag u geen winst maken of geld binnenhalen voor een religieus of goed doel. Dit jaar is hiervoor € 25.000 beschikbaar, dit noemen we het Cultuur initiatievenbudget. U kunt online een aanvraag doen voor projecten die dit jaar starten.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag met DigiD of eHerkenning moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Projectplan
  • Een sluitende begroting met een schatting van kosten en inkomsten. Bij de inkomsten staan het subsidiebedrag dat u aanvraagt bij ons en aanvullende bijdragen. Dit kunnen bijdragen zijn van andere fondsen of sponsoren en inkomsten die u verwacht van bijvoorbeeld kaartverkoop
  • Communicatie- en publiciteitsplan waarin u aangeeft hoe u uw project onder de aandacht brengt
  • Als u voor het eerst een aanvraag doet voor een stichting of vereniging: scan van de oprichtingsakte of -statuten en financiële jaarstukken

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken laten wij u in een brief weten of u de subsidie krijgt. We kijken onder andere naar de volgende punten:

  • Artistieke kwaliteit van het project, denk aan de vaardigheid van de cultuurmakers
  • Culturele belang voor de inwoners en bezoekers van Zandvoort
  • Of het project past binnen de plannen van onze cultuurnota
  • Zakelijke kwaliteit van het project: de financiële onderbouwing, de bijdrage van andere fondsen, het gebruik van de Fair Practice Code (dat iedere medewerker een redelijk salaris krijgt) en uw communicatie- en publiciteitsplan
  • Of u al subsidie van ons krijgt en of dit project dan iets toevoegt aan wat u al aanbiedt

Als u vragen hebt

Hebt u vragen of wilt u eerst advies voor u een aanvraag doet? Mail dan naar Mer Acikgöz van de afdeling Economie, Toerisme en Cultuur macikgoz@haarlem.nl