Subsidie groene daken

Algemeen

Als eigenaar of huurder van een pand in Zandvoort kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak van minimaal 10 m2. Dit kan als particulier, maar ook als collectief van particulieren, als stichting, ondernemer en vereniging. U vraagt de subsidie online aan vóór het dak is aangelegd. U kunt tot 31 december 2025 deze subsidie aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

 • Offerte voor het kopen en aanleggen van het groene dak, of ander document met de prijs en specificaties van het dak
 • Opgave van andere subsidies en bijdragen die u hebt gekregen of nog krijgt voor de aanleg van het groene dak
 • Als u de subsidie aanvraagt als collectief, vereniging, stichting of onderneming: overzicht van alle adressen die meedoen
 • Verhuurdersverklaring als u de woning huurt. Dit is een ondertekende brief waarmee de verhuurder toestemming geeft voor de aanleg van een groen dak

Wat u moet weten

 • U kunt de subsidie alleen krijgen als u het groene dak op een bestaand dak aanlegt en het minimaal 30 liter water per m2 kan dragen (waterbergend vermogen)
 • U kunt maximaal 1 keer een aanvraag doen per adres
 • Als we de aanvraag volledig binnen hebben, ontvangt u binnen 8 weken een besluit per brief. Als we meer tijd nodig hebben om te beslissen, mogen we er 4 weken langer over doen
 • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven, anders kunnen we de ontvangen subsidie (deels) terugvragen
 • Als u de subsidie krijgt, dan moet u na de aanleg van het dak een eindverantwoording inleveren met een factuur en foto van het dak. Hoe en wanneer u dit moet doen staat in de beschikking als u de subsidie krijgt
 • Vragen? Stuur een e-mail naar subsidiebureau@haarlem.nl

Hoogte van de subsidie

 • De hoogte van de subsidie is standaard € 25 per m2 met een maximum van € 1.000 per adres
 • Als collectief, onderneming, stichting of vereniging kunt u maximaal € 5.000 per aanvraag krijgen
 • De subsidie is maximaal 50 % van de totale kosten van het groene dak. En als u nog andere subsidies of bijdragen ontvangt, krijgt u in totaal nooit meer dan de kosten van het dak

Hogere subsidie voor groenere daken

U kunt € 35 per m2 krijgen als u met uw aangeleverde documenten het volgende kunt bewijzen:

 • Het groene dak bestaat voor minimaal 50 % uit andere planten dan sedum waardoor het extra waarde heeft voor de biodiversiteit
 • Het groene dak heeft ook zonnepanelen (groen-geel dak)
 • Het groene dak kan minimaal 50 liter water per m2 dragen