Thomsonstraat

Algemeen

Bekijk het ontwerp van de Thomsonstraat die hoort bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Thomsonstraat?

  • De Thomsonstraat komt dichterbij de flat te liggen
  • Verder van de flat ontstaat hierdoor ruimte voor een zonnig duinparkje dat in het verlengde van het winkelcentrum komt te liggen
  • De parkeerplekken komen direct aan de rijbaan
  • de bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan
  • Een gedeelte van het parkeren wordt verplaatst naar de straat (westelijk van de flat) tegenover de garageboxen. De speelplek wordt hiermee wel iets versmald, maar blijft voldoende groot om fijn te spelen

Thomsonstraat ter hoogte van nummer 4

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-impressie