Toegankelijkheid

Algemeen

De toegankelijkheidsverklaring geeft inzicht in wat wij eraan doen om onze website toegankelijk te maken voor iedereen. In de verklaring staat hoe toegankelijk de website is, welke onderdelen van de website nog niet toegankelijk zijn en hoe en wanneer we dit gaan oplossen. Er staat ook in voor welke informatie deze verklaring geldt en welke informatie hiervan uitgezonderd is.

Toegankelijkheidsverklaring

De website is op 12 juli 2022 vervangen. Hierbij heeft digitale toegankelijkheid een belangrijke rol gespeeld. Voor het verkrijgen van een toegankelijkheidsverklaring moet de website worden getoetst door een onafhankelijk bureau. Het onderzoek op techniek en redactie naar de toegankelijkheid van de website op WCAG 2.1, niveau AA. is in december 2022 afgerond.

Toegankelijkheidsonderzoek  redactie (pdf)
Toegankelijkheidsonderzoek  techniek (pdf)

Toegankelijkheidsniveau B

Gemeente Zandvoort voldoet op niveau B aan de toegankelijkheidseisen

Waar we nog aan werken

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Zandvoort probeert hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Een aantal PDF's zullen echter niet geheel toegankelijk zijn.

Omvang

Het onderzoek richt zich alleen op de website van www.zadnvoort.nl. 
De formulieren en alle omgevingen waar de website via links naar verwijst zijn niet in dit toegankelijkheidsonderzoek opgenomen.

Contact

Is de website van de gemeente Zandvoort, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Hebt u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail ons dan op info@zandvoort.nl