Toeristische visie

Bijgewerkt tot en met 7 mei 2024
Status: Uitvoering

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Zandvoort. Het maakt ons dorp een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven. Dat willen wij graag zo houden. Daarom is er een nieuwe toeristische visie voor Zandvoort. Hierin wordt gekeken naar wat er nodig is om in 2040 nog steeds een gezonde en levendige badplaats te zijn. Zandvoort: gastvrij, sportief en het hele jaar aantrekkelijk.

Bezoekers op het strand

Wat u moet weten

 • De toeristische visie kijkt vooruit naar onze doelen voor 2040 en de weg daarnaartoe
 • We willen een gezonde en leefbare gemeente zijn met het hele jaar door een aantrekkelijk aanbod voor verblijf en vermaak, en voorzieningen van hoge kwaliteit zoals winkels, horeca, en evenementen
 • De visie is gemaakt in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Onderdeel hiervan was een onderzoek onder inwoners 
 • De komende jaren zult u merken dat we werken aan de uitvoering van de toeristische visie, bijvoorbeeld door nieuwe regels voor toeristische verhuur en het opknappen van de openbare ruimte

Waarom we dit doen

 • De vorige Toeristische visie uit 2017 ging vooral over marketing en evenementen, en was vanwege ontwikkelingen in de jaren daarna aan vernieuwing toe
 • Vanaf 2020 is de wereld flink veranderd door bijvoorbeeld de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis
 • Het reisgedrag van mensen is veranderd. Mensen gaan vaker - maar korter - op vakantie en duurzaamheid wordt belangrijker bij de keuze voor een vakantie
 • Er zijn de afgelopen jaren veel evenementen bijgekomen, zoals de Zandvoort Light Walk en de Formule 1
 • De wens voor een nieuwe Toeristische visie en de actie-agenda is opgenomen in het coalitieprogramma voor de periode 2022-2026

Wat we gaan doen

We gaan de komende periode inzetten op verbeteren van het imago van Zandvoort. En we gaan werken aan een goede balans tussen vrije tijd en wonen, bijvoorbeeld door het verminderen van geluidsoverlast, zwerfvuil en het actief betrekken van inwoners bij initiatieven.

Ook willen we dat slaapplaatsen voor onze bezoekers van hoge kwaliteit zijn en de regels voor toeristische verhuur duidelijk. We nemen hiervoor maatregelen zoals:

 • Een maximum aantal vierkante meters en een maximum aantal kamers voor verhuur
 • Duidelijke eisen voor parkeren van bezoekers
 • Verlaging van het aantal dagen voor toeristische verhuur van hele woningen van 120 naar 30 dagen
 • Op termijn stoppen met het geven van vergunningen voor pensions en recreatiewoningen

We vinden het ook belangrijk dat er meer ruimte komt voor recreatie. We willen een uitgebreid aanbod van evenementen- en recreatie van hoge kwaliteit.

Meedenken en meedoen

Van juli tot september 2023 konden bewoners en andere belanghebbenden een reactie geven op de concept visie. Er zijn 22 reacties binnengekomen. De reacties zijn verwerkt in een nota van beantwoording en de visie is waar nodig aangepast.

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2024 de Toeristische Visie Zandvoort 2040 vastgesteld. Ook heeft de raad ingestemd met de Actie-agenda Toerisme en Recreatie 2024-2028. 

De toeristische visie geldt voor de periode tot 2040. De uitvoering hiervan wordt gedaan in overleg met inwoners, ondernemers, organisatoren en andere belanghebbenden. Zodra er meer bekend is over de uitvoering leest u daarover op deze pagina.

Planning

Tijdlijn

17 juli - 11 september 2023

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode concept visie

26 maart 2024

Voltooid
Voltooid

vaststelling toeristische visie en actie-agenda

september 2024

Todo
Todo

start maken nieuwe regels voor toeristische verhuur van hele woningen en recreatiewoningen

2024 - 2028

Todo
Todo

uitvoering actie-agenda 

Contact

Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen
14 023
ecdw-secretariaat@haarlem.nl