Toeristische visie Zandvoort

Bijgewerkt tot en met 14 november 2023
Status: Ontwerp

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Zandvoort. Het maakt ons dorp een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven. Dat willen wij graag zo houden. Daarom hebben wij een nieuwe Toeristische visie voor Zandvoort. In deze visie wordt ruim 15 jaar vooruitgekeken op de gewenste ontwikkeling van toerisme en recreatie. Ook in 2040 willen we nog steeds een levendige en vitale badplaats zijn. Zandvoort, gastvrij, sportief en het hele jaar aantrekkelijk.

Bezoekers op het strand

Wat u moet weten

 • In de concept Toeristische visie staat dat we in 2040 het hele jaar door een aantrekkelijk aanbod van winkels, horeca, toeristische slaapplaatsen en andere voorzieningen willen
 • De concept visie hebben we gemaakt op basis van onderzoek onder inwoners van Zandvoort en interviews met onder anderen lokale ondernemers en medewerkers van dienstverlenende organisaties

Om onze visie waar te maken stellen we 4 prioriteiten centraal in de periode tot 2040: 

 • Een sterke positionering en profilering van Zandvoort. We willen onder andere ons imago verbeteren, samenwerkingen versterken en de nadruk leggen op onze eigen kwaliteiten (zoals onze gastvrijheid en ligging tussen 2 natuurgebieden)
 • Een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. We willen dat de voor- en nadelen van het toerisme in ons dorp in evenwicht zijn. Bijvoorbeeld door het verminderen van geluidsoverlast en zwerfvuil, en het actief betrekken van inwoners bij initiatieven
 • Verbetering van het verblijfsaanbod en heldere regelgeving. We willen dat slaapplaatsen voor bezoekers van ons dorp van hoge kwaliteit zijn en we willen dat regels voor de toeristische verhuur van woningen duidelijk zijn
 • Versterking van het dagrecreatief aanbod. We willen een uitgebreid aanbod aan evenementen van hoge kwaliteit en Zandvoort neerzetten als plaats voor sport en activiteiten

Maatregelen

Op basis van de 4 prioriteiten hebben we maatregelen bedacht. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt in een actie-agenda, waarin de belangrijkste acties voor de komende jaren worden beschreven.

1 van de geplande maatregelen is het opstellen van nieuwe regels voor toeristische verhuur van woningen, zoals:

 • Heldere definities en meetbare criteria (bijvoorbeeld een maximum aantal vierkante meters en een maximum aantal kamers)
 • Duidelijke eisen wat betreft parkeren
 • Verlaging van het aantal dagen voor toeristische verhuur van woningen van 120 naar 30 dagen
 • Op termijn stoppen met het geven van vergunningen voor pensions en vakantiewoningen

Waarom we dit doen

 • Vanaf 2019 is de wereld sterk veranderd door onder andere de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Ook is het reisgedrag van mensen veranderd. Zo letten mensen meer op hun uitgaven, gaan ze vaker op vakantie en wordt duurzaamheid belangrijker. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel evenementen bijgekomen, zoals de Formule 1
 • De vorige Toeristische visie uit 2017 was gericht op marketing en evenementen, en is vanwege alle ontwikkelingen verouderd
 • De wens voor een nieuwe Toeristische visie en de actie-agenda is opgenomen in het coalitieprogramma 2022-2026 ‘Voor Zandvoort’

Meedenken en meedoen

Tot 12 september 2023 konden bewoners en andere belanghebbenden een reactie geven op de concept visie. Hierop zijn 22 reacties binnengekomen. De reacties worden nu verwerkt in een nota van beantwoording en de visie wordt waar nodig aangepast op basis van de reacties. 

De planning is dat de definitieve Toeristische visie Zandvoort inclusief nota van beantwoording en de actie agenda 2024-2028 worden behandeld in de raadscommissie van 12 of 13 maart 2024. De planning was 6 december 2023. Om het proces zorgvuldig te laten verlopen is er besloten om wat meer tijd te nemen voor het aanbieden van alle stukken aan de raad. De Toeristische visie geldt voor de periode tot 2040. 

Planning

Tijdlijn

17 juli - 11 september 2023

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode concept Toeristische visie

september 2023 - januari 2024

Todo
Todo

verwerken inspraakreacties in definitieve Toeristische visie + actie-agenda voor 2024-2028

februari 2024

Todo
Todo

voorleggen definitieve visie, actieagenda 2024-2028 en nota van beantwoording aan college van B en W

maart 2024

Todo
Todo

vaststellen Toeristische visie en actie-agenda door gemeenteraad

2e kwartaal 2024

Todo
Todo

start uitvoering actie-agenda

Contact

Linda Demmers, projectleider
14 023
ldemmers@haarlem.nl