Uitbreiding fietsparkeerplekken

Bijgewerkt tot en met 29 november 2023
Status: Voorbereiding

In Zandvoort leeft al langer de wens om de fietsparkeermogelijkheden rondom het station uit te breiden en te verbeteren. ProRail werkte tegelijkertijd aan een plan om bestaande stallingen te vervangen en het transitieprobleem aan de oostzijde van de perrons op te lossen. Door de krachten te bundelen worden beide zaken efficiënt en logisch aangepakt.

Huidige fietsenstalling bij station Zandvoort

Wat u moet weten

 • Het totaal aantal plekken neemt toe van 190 naar 432 
 • Van de plekken zijn er 16 fietskluizen
 • We houden rekening met stallingsplekken voor de 'buiten-modelfietsen'. Dat zijn bijvoorbeeld bak- en kratfietsen
 • Het plan voor de uitbreiding lag voor inwoners ter inzage tot 24 februari 2023. Alle ontvangen reacties worden samen met onze partner ProRail beantwoordt

Wat we gaan doen

 • In de Eltzbacherstraat vervangen we de simpele rekken door een fietsenstalling met 2 lagen. Deze stalling krijgt geen overkapping. Hier komen 92 fietsparkeerplekken waarvan 8 voor buiten-modelfietsen
 • De stalling op perron 2 wordt vernieuwd en gedraaid. Hier komen 196 plekken waarvan 12 voor buiten-modelfietsen. Er komen op de locatie ook 16 fietskluizen
 • Bij de spoorwegovergang in de Haltestraat komt een nieuwe fietsenstalling voor 128 fietsen. Tussen de stalling en de woningen van de Kostverlorenstraat komt een zogenaamd kokosscherm om de privacy van de lager gelegen tuinen te beschermen

Fietsparkeren bij station

Fietsparkeren bij het station: de huidige situatie en een impressie van de nieuwe situatie. Foto door Pro Rail

Fietsparkeren bij het verlengde stuk van de Haltestraat

Fietsparkeren bij het verlengde stuk van de Haltestraat: de huidige situatie en een impressie van de nieuwe situatie. Foto door Pro Rail

Planning

Planning

december 2022

Voltooid
Voltooid

vaststellen voorlopig ontwerp door College van B en W

februari 2023

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode ontwerp

november 2023

Todo
Todo

vaststellen definitief ontwerp door College van B en W

najaar 2024

Todo
Todo

start uitbreiding

Contact

Remco Clemens, projectmanager
14 023
rclemens@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • ProRail
 • NS
 • Ingenieursbureau Movares werkt het plan uit
 • Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een subsidie van het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland