Uitbreiding fietsparkeerplekken

Bijgewerkt tot en met 6 maart 2023
Status: Voorbereiding

We breiden het aantal fietsparkeerplekken bij het station uit van 192 naar 388. Hieronder zijn ook 16 fietskluizen.

Huidige fietsenstalling bij station Zandvoort

Wat u moet weten

 • Er komt een nieuwe fietsenstalling aan de Eltzbacherstraat. De fietsparkeerplekken aan de noordzijde van het station breiden we uit
 • Bij de spoorwegovergang aan de rechterzijde van de Haltestraat komt ook een nieuwe fietsenstalling
 • Het totaal aantal plekken (Haltestraat en station) breiden we uit van de bestaande 192 naar 388 (waarvan 16 fietskluizen)
 • We houden rekening met een stallingsplek voor de 'buiten-modelfietsen'. Denk hierbij aan bak- en kratfietsen
 • Tot 24 februari 2023 kon u als inwoner via inspraak uw mening geven over het ontwerp van deze fietsenstallingen. Alle ontvangen reacties worden op dit moment verwerkt en besproken met onze partner ProRail

Wat we gaan doen

 • Boven bij de lift en zijtrappen naar het station komt een nieuwe fietsenstalling. Dit is aan de Eltzbacherstraat. Deze stalling komt aan uw rechterhand als u voor de zijtrappen staat. Hier komen 40 reguliere fietsenstandaards en 8 standaards voor de 'buiten-modelfietsen'. Deze plekken zijn niet overkapt
 • De bestaande fietsenstalling achter perron 2 wordt vernieuwd en uitgebreid. In de huidige situatie zijn slechts 80 van de 192 fietsplaatsen overkapt. In de nieuwe situatie worden dit er 128 (van de 196). Ook hier komt ruimte voor 'buiten-modelfietsen'
 • In het verlengde stuk van de Haltestraat komt ook een nieuwe fietsenstalling. Deze komt bij de spoorwegovergang aan uw rechterhand. Hier komen 128 overkapte fietsparkeerplekken

Fietsparkeren bij station

Fietsparkeren bij het station: de huidige situatie en een impressie van de nieuwe situatie. Foto door Pro Rail

Fietsparkeren bij het verlengde stuk van de Haltestraat

Fietsparkeren bij het verlengde stuk van de Haltestraat: de huidige situatie en een impressie van de nieuwe situatie. Foto door Pro Rail

Planning

Planning

December 2022

Voltooid
Voltooid

vaststellen ontwerp door college B&W

Februari 2023

Voltooid
Voltooid

Ter inzage legging ontwerp

Najaar 2023

Todo
Todo

start bouw

Contact

Remco Clemens, projectmanager
14023
rclemens@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • ProRail
 • NS
 • Ingenieursbureau Movares werkt het plan uit
 • Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een subsidie van het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland