Uitbreiding fietsparkeerplekken station Zandvoort

Bijgewerkt tot en met 20 juli 2022
Status: Voorbereiding

We breiden het aantal fietsparkeerplekken bij het station uit van 192 naar 370.

Huidige fietsenstalling bij station Zandvoort

Wat u moet weten

 • We gaan de huidig fietsenstalling aan de Eltzbacherstraat grondig opknappen en verbeteren 
 • De parkeerplekken aan de noordzijde breiden we uit
 • Bij de spoorwegovergang aan de rechterzijde van de Haltestraat komt een nieuwe fietsenstalling
 • Het totaal aantal plekken (Haltestraat en station) breiden we uit van de bestaande 192 naar ongeveer 370
 • We houden rekening met een stallingsplek voor de zogenoemde ‘’buiten model fietsen’’ (bijvoorbeeld bak- en kratfietsen)

Planning

 • September 2022: Vaststellen ontwerp door college B&W
 • Oktober/ november  2022: Nadat het college een besluit heeft genomen kan er een zienswijze op het ontwerp worden gegeven
 • Voorjaar 2023: Realisatie

Contact

Remco Clemens, projectmanager
14023
rclemens@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

 • ProRail
 • NS
 • Ingenieursbureau Movares werkt het plan uit
 • Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een subsidie van het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland