Verhuizing doorgeven

Algemeen

U geeft uw nieuwe adres aan ons door als u naar of binnen de gemeente Zandvoort verhuist. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. De adreswijziging gaat in op de verhuisdatum die u hebt doorgegeven. Wij sturen u een brief als we uw verhuizing in onze gegevens hebben verwerkt.

Nodig bij uw aanvraag

  • Scan van uw huurcontract of koopakte. Inclusief het gedeelte met uw handtekening en die van de verhuurder of verkoper (geen concept en geen paraaf)
  • Als u bij iemand gaat inwonen: ondertekend Formulier toestemming inwoning (pdf) en een scan van het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van de hoofdbewoner

Wat u moet weten

  • Meldt u uw verhuizing meer dan 5 dagen nadat u bent verhuisd? Dan gebruiken wij de datum van uw melding als verhuisdatum
  • U kunt de verhuizing voor uw partner doorgeven als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt. Woont u samen zonder geregistreerd partnerschap, dan meldt u uw verhuizing samen. U logt dan beiden in met uw eigen DigiD
  • Verhuist uw kind met u mee? Een van de ouders geeft dan de verhuizing van het kind door
  • Verhuist uw kind alleen naar een ander adres? Vanaf 16 jaar mag uw kind dit zelf doorgeven via DigiD. Als uw kind jonger is geeft u als ouder, voogd of verzorger de verhuizing door in de publiekshal

  • U kunt de verhuizing ook doorgeven bij de centrale balie. Vanaf 1 december kunt u zonder afspraak naar de centrale balie komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.