Vernieuwing Metropoolboulevard

Bijgewerkt tot en met 2 juli 2024
Status: Ontwerp

De boulevard van Zandvoort wordt vernieuwd. De Boulevard Paulus Loot is tussen 2021 en 2023 opnieuw ingericht. We werken nu aan het nieuwe ontwerp voor de Boulevard de Favauge.

De middenboulevard op dit moment
Boulevard de Favauge

Wat u moet weten

  • De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot is eind 2023 afgerond
  • Vanaf begin 2024 werken we aan het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Boulevard de Favauge. In april en mei 2024 hebben we bewoners en ondernemers gevraagd om hierover mee te denken
  • De werkzaamheden aan de Boulevard De Favauge beginnen waarschijnlijk in het najaar van 2026. Dat is afhankelijk van het verloop van de nieuwbouw op het Badhuisplein
  • Het doel van de vernieuwing is om er een boulevard van te maken die voor bewoners, bezoekers en ondernemers het hele jaar aantrekkelijk is
  • Op de lange termijn krijgt ook Boulevard Barnaart een nieuw uiterlijk

Wat we gaan doen

Er is gekozen voor een slingerende boulevard. Zo is een wandeling over de boulevard afwisselend met verschillende uitzichten. Het versteende stuk van de boulevard wordt versmald, er komt veel meer groen en er komen verschillende plekken voor zitten, spelen en sporten. Ter hoogte van het Schuitengat wordt een natuurlijke speelplek gemaakt met water en wat verder richting het Badhuisplein komt een plek om te sporten.

Ter hoogte van het Schuitengat wordt in het duin een aparte route gemaakt met een hele lange bank. Hierop kan men buiten de drukte zitten met zicht op zee. Verder slingert de boulevard op een grotere afstand voor het Palace Hotel langs, zodat hier een terras kan komen. Daarnaast wordt de boulevard goed op de Boulevard Barnaart aangesloten. De toegang voor leveranciers en voetgangers naar strandpaviljoen Thalassa wordt anders ingericht, met een trap en hellingbaan voor mindervaliden. 

Klik op onderstaande onderwerpen om de plannen te bekijken

Waarom we dit doen

De boulevard is erg belangrijk voor Zandvoort. Het is een plek waar toerisme op afkomt. Maar ook is het een veel gebruikt onderdeel van onze openbare ruimte. Daarnaast is het inmiddels weer hoog tijd voor een opknapbeurt. Hiermee willen we diverse doelen bereiken. Zoals het garanderen van een goede (voetgangers)verbinding tussen de Boulevard Paulus Loot en de Boulevard Barnaart. En het krijgen van een herkenbare, moderne en stedelijke uitstraling.

Ook willen we meer groen, zitplekken, sport- en spelplekken, prettige verlichting en ruimte voor kunst. Verder geeft het door de herinrichting meer ruimte voor evenementen, is het makkelijker te gebruiken door de diverse diensten en wordt er gekeken naar de aansluiting met de toekomstige ontwikkelingen op het Badhuisplein en bij de Entree.

Meedenken en meedoen

Na de inloopavond en de mogelijkheid om te reageren via de website, wordt er met de ontvangen reacties een zogenaamd voorlopig ontwerp gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit ontwerp vast en geeft het vrij voor inspraak. U hebt dan 6 weken lang de mogelijkheid om uw reactie op het voorlopig ontwerp te geven. Waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2024.

Met de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp wordt daarna het definitief ontwerp opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen. Bij dat definitief ontwerp zit een bijlage met alle door ons ontvangen reacties en onze beantwoording daarvan.

Planning

Tijdlijn

najaar 2023

Voltooid
Voltooid

laatste werkzaamheden Boulevard Paulus Loot bij de Seinpostweg

22 april tot en met 20 mei 2024

Voltooid
Voltooid

participatie schetsontwerp Boulevard De Favauge

25 april 2024

Voltooid
Voltooid

inloopbijeenkomst Boulevard de Favauge

najaar 2024

Todo
Todo

inspraak voorlopig ontwerp Boulevard De Favauge

najaar 2025

Todo
Todo

vaststelling definitief ontwerp Boulevard De Favauge

voorjaar 2026

Todo
Todo

voorbereiding herinrichting Boulevard De Favauge

eind 2026 - begin 2027

Todo
Todo

uitvoering herinrichting Boulevard de Favauge

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
boulevard@zandvoort.nl 

Met wie we samenwerken

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project.