Vernieuwing Metropoolboulevard

Bijgewerkt tot en met 14 februari 2023
Status: Ontwerp

De boulevard van Zandvoort krijgt een nieuwe look. De Boulevard Paulus Loot en de Boulevard De Favauge worden opnieuw ingericht.

Luchtfoto met zee, strand en dorp

Wat u moet weten

  • We voeren de herinrichting in delen uit. We hebben eerst de Boulevard Paulus Loot opnieuw ingericht en de riolering daar vervangen. In het najaar van 2022 is dit afgerond
  • De plannen voor Boulevard De Favauge worden in 2023 en 2024 uitgewerkt en aan u voorgelegd. U kunt hierop inspreken. Tijdens de planvorming zullen er nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden op de Boulevard de Favauge
  • Voor de uitvoer van deze plannen wachten wij eerst op de bouwwerkzaamheden op het Badhuisplein, waar dit op zal aansluiten
  • Op langere termijn krijgt ook de Boulevard Barnaart een nieuw uiterlijk

Planning

Tijdlijn

Najaar 2022

Voltooid
Voltooid

Afronden herinrichting Boulevard Paulus Loot

2023-2024

Todo
Todo

opstellen concept voorlopig ontwerp Boulevard De Favauge

inspraak concept voorlopig ontwerp

2024-2026

Todo
Todo

vaststelling voorlopig ontwerp

uitwerking definitief ontwerp

vaststelling definitief ontwerp

start werkvoorbereiding en uitvoering herinrichting Boulevard de Favauge

Contact

Walter Vroom, procesmanager
14 023
boulevard@haarlem.nl

Met wie we samenwerken