Wateroverlast of problemen met riool

Algemeen

Na een hoosbui kan er water op straat blijven staan, bijvoorbeeld doordat putten overstromen. Ook een overstroomd riool of een verstopping in het gemeentelijk hoofdriool zorgt soms voor wateroverlast. Is er spoed bij, dan meldt u de overlast telefonisch. Welk telefoonnummer u belt, hangt af van het probleem. Minder dringende zaken kunt u ook online melden.

Telefonisch melden

  • Waterlast op straat: bel 14 023 of buiten werktijden 023 511 49 50
  • Probleem met het hoofdriool: bel 023 751 7200
  • Bij acuut gevaar, zoals risico op kortsluiting of brand of als u zichzelf niet in veiligheid kunt brengen: bel 112

Wat u moet weten

  • Bij een online melding geeft u de locatie aan en wat er aan de hand is. Eventueel voegt u een foto toe
  • Ook stankoverlast van het riool kunt u aan ons doorgeven
  • Wij geven uw melding door aan Spaarnelanden, die het onderhoud en herstel uitvoert. Spaarnelanden neemt de melding aan en kijkt hoe het probleem kan worden opgelost. Wij houden u via de mail op de hoogte

Verstopt riool

Bij wie u een verstopt riool meldt, hangt af van de plek van de verstopping.

  • Een verstopping in het hoofdriool (het deel van de gemeente), meldt u bij ons. Wij komen zo snel mogelijk langs om de verstopping te verhelpen
  • Zit de verstopping op uw eigen terrein, dan moet u zelf een loodgieter inschakelen en betalen
  • U krijgt geen geld terug als u zelf een loodgieter hebt laten komen maar het probleem blijkt toch onder gemeentegrond te zitten

Hoogwater, vervuild water en dijkdoorbraak

Spoedgevallen over de kwaliteit van het water en de dijken meldt u online bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zoals te hoog water, veel dode vissen, een olieplek of een dijkdoorbraak. Bij spoed belt u 071 306 35 35 (ook buiten kantoortijden).

Grondwater

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het inzamelen van het hemel- en grondwater op uw terrein. U moet ervoor zorgen dat het water kan wegzakken in de ondergrond. Ook zorgt u dat uw woning en eventueel kelder waterdicht en goed geventileerd zijn.

Samen met het Waterschap zetten wij ons in om grote schommelingen in de grondwaterstand in de openbare ruimte te voorkomen. In Zandvoort zijn peilbuizen geplaatst die tweewekelijks worden uitgelezen. U kunt het grondwaterpeil in uw buurt bekijken op de kaart Historische grondwaterstanden