Wet open overheid (Woo)

Algemeen

We maken steeds meer documenten openbaar. Deze documenten vindt u bij publicaties en regelgeving.

Openbare documenten

Kunt u toch iets niet vinden bij publicaties en regelgeving? Stuur ons dan uw vraag om openbare informatie en we helpen u verder.

Niet openbare documenten (Woo-verzoek)

Als u informatie van ons wilt die niet openbaar is, kunt u een Woo-verzoek (Wet open overheid) indienen. U vraagt ons dan om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

  • U kunt online uw Woo-verzoek indienen
  • U kunt ook per post een Woo-verzoek doen. Geef in uw brief aan welke informatie u precies wilt hebben. Als het om een bepaalde zaak gaat, geeft u aan welke zaak dit is. Stuur de brief naar: Gemeente Haarlem, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
  • Sommige informatie mogen we niet met u delen, zoals vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. We kunnen uw verzoek dan (deels) afwijzen
  • We nemen uiterlijk binnen 4 weken een besluit. Als we langer nodig hebben, kunnen we dit verlengen met 2 weken. Dit laten we u dan schriftelijk weten

Kosten

Het opvragen van openbare en niet openbare documenten is gratis.