Wijzigingen in uw situatie doorgeven (Wmo)

Algemeen

Krijgt u hulp of zorg van de gemeente, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hulp die u krijgt, uw eigen bijdrage en vergoedingen.

Wat u moet doorgeven

  • Verhuizing
  • Als u gaat samenwonen
  • Andere zorgaanbieder
  • Als u wisselt van een persoonsgebonden budget naar zorg in natura, of andersom
  • Nieuw rekeningnummer
  • Als u meer of minder hulp nodig hebt
  • Als u de hulp wilt stopzetten

Schriftelijk melden

Schrijf in een brief wat er precies verandert in uw situatie. Stuur deze brief naar ons team bij gemeente Haarlem:

Gemeente Haarlem
Team Wmo-voorzieningen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem