Afwijken omgevingsplan

Algemeen

In het omgevingsplan staat wat u waar mag bouwen. U kunt alleen (ver)bouwen of een gebouw voor een ander doel gebruiken als dit volgens het omgevingsplan mag. Wijken uw plannen af, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze online aan bij het Omgevingsloket. Omgevingsdienst IJmond behandelt uw aanvraag en verleent de vergunning.

Wat u moet weten

Het aanvragen van een afwijking van het omgevingsplan kan ingewikkeld zijn. Hoeveel uw plan afwijkt van het omgevingsplan bepaalt hoe zwaar de procedure is en welke informatie u moet aanleveren. Een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau kan u helpen met de aanvraag.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van hoeveel uw plan afwijkt van het omgevingsplan en of u nog andere vergunningen nodig hebt. We berekenen de kosten als u de aanvraag hebt gedaan.