Omgevingsplan (bestemmingsplan)

Algemeen

In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) regelen wij waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en grond mag gebruiken. Dit bekijkt u op ruimtelijkeplannen.nl.

Wat u moet weten

  • Iedereen moet zich aan het omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf
  • Een omgevingsplan bekijken kan ingewikkeld zijn. U kunt een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau inschakelen om u te helpen
  • Als u wilt bouwen of verbouwen hebt u soms een bouwvergunning nodig
  • U hebt een ontheffing nodig als uw bouw- of verbouwplannen niet in het omgevingsplan passen

Ontwerpbestemmingsplan bekijken en reageren

Als wij het omgevingsplan willen wijzigen, stellen we eerst een ontwerp-omgevingsplan op.

  • Dit ontwerpplan ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u uw mening over het plan geven, door een zienswijze in te dienen 
  • Als het omgevingsplan is vastgesteld ligt dit nog een keer 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u dan beroep indienen bij de Raad van State

Op overheid.nl bekijkt u de plannen die nu ter inzage liggen. Hier leest u ook hoe u kunt reageren op het plan of een afspraak kunt maken om een plan in te kijken.