Alcoholvergunning

Algemeen

Voor het schenken of verkopen van alcohol in uw horecabedrijf, slijterij of verenigingsgebouw hebt u een alcoholvergunning nodig. Voor een horecabedrijf of slijterij gebruikt u aanvraagformulier A, voor een stichting of vereniging formulier B.

Nodig bij uw aanvraag

Horecabedrijf of slijterij

 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK), maximaal 3 maanden oud
 • Kopieën verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Alleen voor horeca: Formulier Bibob (pdf). Bibob staat voor: Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

Vereniging of stichting

 • Kopie huurcontract of koopcontract clubhuis of kantine
 • Bestuursreglement ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Lijst van vrijwilligers die achter de bar staan en de tapinstructies die zij krijgen
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK), maximaal 3 maanden oud
 • Kopieën verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden

Wat u moet weten

 • Controleer eerst of het omgevingsplan de vestiging van een horecabedrijf of slijterij op deze locatie toestaat. Dit geldt alleen als u een nieuw bedrijf begint, niet als u een bestaand bedrijf overneemt
 • Al uw leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder en van onbesproken gedrag zijn. We checken onder andere of ze onder curatele staan of ooit veroordeeld zijn
 • Uw locatie moet voldoen aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (iplo.nl)  en de oppervlakte-eisen van de alcoholwet (artikel 10). Dit houdt in dat een horecabedrijf minstens 35 m2 moet zijn en een slijterij minstens 15 m2. In een slijterij of brouwerij waar je ook kunt eten en drinken mag het winkelgedeelte niet in open verbinding staan met het restaurant

Als er iets wijzigt

 • U doet een nieuwe aanvraag als er iets verandert aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf uitbreidt of een terras opent
 • Een nieuwe leidinggevende of het weggaan van een leidinggevende geeft u online door (DigiD of eHerkenning nodig). Voor iedere nieuwe leidinggevende uploadt u het identiteitsbewijs, de SVH en de toestemming van de leidinggevende(n) voor screening, met handtekening(en)
 • De vergunning hoort bij het pand. Als uw bedrijf of vereniging verhuist, vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan
 • Zolang er niets wijzigt in uw bedrijf of vereniging en u houdt zich aan de regels, blijft de vergunning gelden. Verlengen is niet nodig

Kosten

 • Alcoholvergunning: € 910. Dit bedrag betaalt u ook als we uw aanvraag afwijzen
 • Nieuwe leidinggevende: € 144 voor de 1e persoon. Elke volgende persoon: € 43,40
 • Vertrek leidinggevende melden: gratis
 • Uitbreiding van uw horecabedrijf of (een nieuw) terras melden: € 148