Alcoholvergunning

Algemeen

Voor het schenken of verkopen van alcohol in uw horecabedrijf, slijterij of verenigingsgebouw hebt u een alcoholvergunning nodig. Die vraagt u schriftelijk aan. Voor een horecabedrijf of slijterij gebruikt u aanvraagformulier A, voor een stichting of vereniging formulier B.

Wat u moet weten

 • Controleer eerst of het bestemmingsplan de vestiging van een horecabedrijf of slijterij op deze locatie toestaat. Dit geldt alleen als u een nieuw bedrijf begint, niet als u een bestaand bedrijf overneemt
 • Al uw leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder en van onbesproken gedrag zijn. We checken onder andere of ze onder curatele staan of ooit veroordeeld zijn
 • Uw locatie moet voldoen aan de regels van het bouwbesluit en de oppervlakte-eisen van de alcoholwet (artikel 10). Dit houdt in dat een horecabedrijf minstens 35 m2 moet zijn en een slijterij minstens 15 m2. In een slijterij of brouwerij waar je ook kunt eten en drinken mag het winkelgedeelte niet in open verbinding staan met het restaurant

Aanvragen

Mail het formulier en bijlagen naar drankenhoreca@haarlem.nl of stuur het per post naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Meesturen horecabedrijf of slijterij

 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van alle leidinggevenden
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK), maximaal 3 maanden oud
 • Kopieën verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Alleen voor horeca: Formulier Bibob (pdf). Bibob staat voor: Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

Meesturen vereniging of stichting

 • Kopie identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van alle leidinggevenden en bestuursleden
 • Kopie huurcontract of koopcontract clubhuis of kantine
 • Bestuursreglement ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester
 • Lijst van vrijwilligers die achter de bar staan en de tapinstructies die zij krijgen
 • Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (KVK), maximaal 3 maanden oud
 • Kopieën verklaringen sociale hygiëne van alle leidinggevenden

Als er iets wijzigt

 • U doet een nieuwe aanvraag als er iets verandert aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf uitbreidt of een terras opent
 • Een nieuwe leidinggevende of het weggaan van een leidinggevende geeft u online door (DigiD of eHerkenning nodig)
 • De vergunning hoort bij het pand. Als uw bedrijf of vereniging verhuist, vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan
 • Zolang er niets wijzigt in uw bedrijf of vereniging en u houdt zich aan de regels, blijft de vergunning gelden. Verlengen is niet nodig

Kosten

 • Alcoholvergunning: € 876. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
 • Nieuwe leidinggevende: € 139 voor de 1e persoon. Elke volgende persoon: € 41,80
 • Vertrek leidinggevende melden: gratis
 • Uitbreiding van uw horecabedrijf of (een nieuw) terras melden: € 142