Contact over hulp en zorg (Wmo)

Hebt u zorg nodig, bijvoorbeeld door ziekte of een handicap? Of hebt u een dierbare die hulp nodig heeft? Wij kunnen u helpen, ook als uw zorgvraag nog niet helemaal duidelijk is. U kunt hulp krijgen uit de wijk, vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via andere zorgwetten. Bel ons om uw situatie te bespreken. Of geef via het terugbelformulier alvast door wat uw probleem is.

Wat u moet weten

  • We bespreken telefonisch uw situatie en welke hulp u kunt krijgen. U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. Dat kan samen met een naaste of hulpverlener
  • Tijdens het telefoongesprek kijken we ook of het nodig is om bij u thuis langs te komen. Dan maken we hiervoor een afspraak
  • Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt. Dit staat in uw identiteitsbewijs
  • Na het gesprek krijgt u een verslag met de oplossing(en). Is dat hulp of een hulpmiddel vanuit de Wmo? Dan vraagt u deze officieel aan door het verslag te ondertekenen en op te sturen. Uiterlijk 14 dagen na de aanvraag krijgt u per brief een besluit
  • Krijgt u al hulp via de gemeente en verandert uw situatie of adres? Geef uw wijziging door per brief

Wat er nog meer mogelijk is

  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om bij het gesprek te zijn. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Bel 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Of benader het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam kent uw buurt goed en kan u advies geven over welke stap u moet zetten. En brengt u eventueel in contact met een vrijwilliger of andere hulp buiten de gemeente om