Eigen trouwambtenaar regelen

Algemeen

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten sluiten door een eigen trouwambtenaar. Diegene moet dan voor 1 dag benoemd worden tot trouwambtenaar van de gemeente Zandvoort. Als deze persoon al een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) is, dan vraagt u dit uiterlijk 2 maanden voor de ceremonie aan. Is hij of zij nog geen BABS, dan vraagt u dit uiterlijk 4 maanden voor de ceremonie aan.

Nodig bij uw aanvraag

Als uw eigen trouwambtenaar al BABS is

  • Scan van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de BABS
  • Benoemingsbesluit en het proces verbaal van de beëdiging tot BABS

Als uw eigen trouwambtenaar nog geen BABS is

  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (maximaal 6 maanden oud) van de persoon die uw huwelijk gaat sluiten. Als diegene niet in Zandvoort woont, moet hij/zij de VOG bij de eigen gemeente aanvragen. U kunt het VOG aanvraag formulier opvragen door een e-mail te sturen naar trouwen@zandvoort.nl. U levert de VOG daarna persoonlijk bij ons in. Bel 14 023 voor een afspraak
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) (maximaal 6 maanden oud) van de persoon die uw huwelijk gaat sluiten. Als diegene niet in Zandvoort woont, moet hij/zij het uittreksel bij de eigen gemeente aanvragen. U levert het uittreksel persoonlijk bij ons in
  • Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de persoon die uw huwelijk gaat sluiten

Wat u moet weten

Kosten

De benoeming van een trouwambtenaar voor 1 dag is gratis.