Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Algemeen

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Zandvoort ingeschreven staat. Op de verklaring staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt er ook andere gegevens op laten zetten, zoals uw nationaliteit. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag ontvangt u het uittreksel met de post.

Wat u moet weten

  • Als u het uittreksel nodig hebt in het buitenland, kunt u bij uw aanvraag aangeven dat u een internationaal uittreksel wilt. Dit is in het Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Portugees en Servo-Kroatisch. Als u een vertaling nodig hebt in een andere taal, zal u zelf een vertaler moeten regelen
  • Staat u niet (meer) ingeschreven in Zandvoort of een andere Nederlandse gemeente? Dan vraagt u een uittreksel aan uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit kunt u doen bij een RNI-gemeente (nederlandwereldwijd.nl)
  • U vraagt een akte burgerlijke stand aan als u een bewijs nodig hebt van uw geboorte, huwelijk of echtscheiding.

Aanvragen bij de centrale balie

U maakt een afspraak als u het uittreksel BRP wilt aanvragen bij de centrale balie. Het uittreksel maken wij klaar terwijl u wacht. U kunt ook zonder afspraak naar de centrale balie komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Als iemand anders u machtigt om de aanvraag te doen: ingevuld en ondertekend Formulier machtiging uittreksels en verklaringen (pdf). En een kopie identiteitsbewijs van degene die u gemachtigd heeft

Kosten

Een uittreksel BRP kost € 16,60