Geboorte aangeven

U geeft de geboorte van uw kind aan in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit doet u binnen 3 dagen na de geboorte. U maakt hiervoor een afspraak.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van beide ouders. En van de aangever als dat niet 1 van de ouders is
  • Kaart van het ziekenhuis of de verloskundige met de geboortedatum en geboortetijd van het kind als u die hebt gekregen
  • Uittreksel van de erkenningsakte en akte van naamskeuze als u deze documenten hebt
  • Uw trouwboekje of partnerschapsboekje als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven
  • Bij duomoederschap: ouderschapsverklaring van Stichting donorgegevens

Wat u moet weten

  • Kunt u als vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan kan iemand anders die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer of de namen goed geschreven zijn
  • U krijgt meteen na de geboorteaangifte het burgerservicenummer (BSN) van uw kind mee. Is uw kind geboren in Zandvoort maar woont u in een andere gemeente? Dan geven wij de geboorte door aan de gemeente waar u woont. Deze gemeente stuurt u dan een brief met het BSN van uw kind
  • Is uw pasgeboren kind overleden of is uw kind levenloos geboren en wilt u zelf aangifte doen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 023

Op welke dag u aangifte moet doen

Dag dat kind geboren is Wanneer u uiterlijk aangifte doet

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Kosten

De geboorte van een kind aangeven is gratis.