Individuele inkomenstoeslag

Algemeen

Als u 3 jaar of langer weinig verdient (inkomen, uitkering of alimentatie), kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. U krijgt dan 1 keer per jaar extra geld. Hebt u vorig jaar de toeslag ontvangen? Dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Wat u moet weten

  • U kunt de toeslag alleen krijgen als u tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd bent
  • U krijgt geen individuele inkomenstoeslag als u een uitkering hebt en daar in de afgelopen 3 jaar een maatregel op hebt gehad. Dit is een tijdelijke verlaging of stopzetting van uw uitkering omdat u te weinig hebt gedaan om aan werk te komen
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 7.575 als u alleen woont en € 15.150 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee 
  • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee
  • Je hebt geen recht op de toeslag als je student bent of of in de afgelopen 3 jaar bent geweest

Hoeveel u krijgt

  • Alleenstaande: € 456
  • Alleenstaande ouder: € 586
  • Samenwonend/getrouwd: € 650

Inkomensgrens

We beoordelen uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke, financiële situatie. Het mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) 
Gehuwd/samenwonend€ 2.091 
Alleenstaande€ 1.464 
Alleenstaande ouder€ 1.592