Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar of langer weinig verdient (inkomen, uitkering of alimentatie), kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. U krijgt dan 1 keer per jaar extra geld. Vul uw gegevens in en we nemen binnen 5 werkdagen contact met op. Hebt u de toeslag al eens eerder aangevraagd? Dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier opgestuurd.

Wat u moet weten

  • U kunt de toeslag alleen krijgen als u tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd bent
  • U krijgt geen individuele inkomenstoeslag als u een uitkering hebt en daar in de afgelopen 3 jaar een maatregel op hebt gehad. Dit is een tijdelijke verlaging of stopzetting van uw uitkering omdat u te weinig hebt gedaan om aan werk te komen
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 6.505 als u alleen woont en € 13.010 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto
  • Je hebt geen recht op de toeslag als je student bent of of in de afgelopen 3 jaar bent geweest

Hoeveel u krijgt

  • Alleenstaande: € 397
  • Alleenstaande ouder: € 510
  • Samenwonend/getrouwd: € 567

Inkomensgrens

We beoordelen uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke, financiële situatie. Het mag niet hoger zijn dan de bedragen in onderstaande tabel.

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen
(met vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.795

€ 26.840

Alleenstaande

€ 1.257

€ 20.624

Alleenstaande ouder

€ 1.342

€ 22.607