Vergoeding kosten eigen risico en Wmo-bijdrage

Algemeen

Hebt u een laag inkomen en moet u veel betalen aan eigen risico bij uw zorgverzekering? Of ontvangt u zorg van ons en betaalt u een eigen Wmo-bijdrage? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. U kunt meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

Nodig bij uw aanvraag

  • Voor- en achterkant identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. Dit moet van u en uw eventuele partner. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs
  • Kopie van uw bankpas of bankafschrift. Dit is nodig van het rekeningnummer waarop u de tegemoetkoming wilt ontvangen. De naam en het rekeningnummer moeten te zien zijn
  • Bij eigen risico: Kopie van het overzicht van de zorgverzekeraar waarop is te zien wat u heeft betaald aan uw eigen risico
  • Bij eigen bijdrage: Kopie van de beschikking van het CAK of factuur waarop de eigen bijdrage Wmo is vastgesteld

Wat u moet weten

  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 7.575 als u alleen woont en € 15.150 als u samenwoont of een kind hebt
  • Hebt u de AOW-leeftijd en woont u alleen, dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 12.575. Woont u samen met een partner jonger dan de AOW-leeftijd of met een kind jonger dan 18 jaar, mag uw vermogen niet meer zijn dan € 20.150. Hebt u beiden de AOW-leeftijd dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 25.150
  • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen en al uw spaargeld. Een auto met een waarde tot € 3.500 telt niet mee
  • Hebt u een koophuis waar u zelf in woont, dan telt de waarde van uw huis niet mee

Tegemoetkoming eigen risico

Het wettelijk eigen risico is in 2024 € 385, hiervan moet u de eerste € 100 zelf betalen. Van het bedrag dat overblijft kunt u 90% terugkrijgen. U kunt de tegemoetkoming voor 2023 tot 31 oktober 2024 aanvragen. Wacht met de aanvraag tot uw eigen risico op is of u alle rekeningen hebt ontvangen. U kunt deze tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen. Tegemoetkoming voor 2023 kan u tot en met 31 oktober 2024 aanvragen.

Tegemoetkoming Wmo-voorziening

Voor een Wmo-voorziening zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt hiervoor rekeningen van het CAK. Die betaalt u eerst zelf. Tot een jaar na de datum van elke rekening kunt u een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90%. Bent u verzekerd via de gemeentelijke zorgpolis? Dan krijgt u de eigen bijdrage via uw zorgverzekeraar vergoed.

Bij welk inkomen recht op tegemoetkoming

Of u recht hebt op de tegemoetkoming, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen die afhangen van uw persoonlijke situatie. Verdient u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de tegemoetkoming wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.091
Alleenstaande€ 1.464
Alleenstaande ouder€ 1.592

AOW-leeftijd

Uw situatieMaximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)
Gehuwd/samenwonend€ 2.203
Alleenstaande€ 1.626
Alleenstaande ouder€ 1.725