Vergoeding kosten eigen risico en Wmo-bijdrage

Hebt u een laag inkomen en moet u veel betalen aan eigen risico bij uw zorgverzekering? Of ontvangt u zorg van ons en betaalt u een eigen Wmo-bijdrage? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Vul online uw gegevens in en binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.

Wat u moet weten

  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 6.505 als u alleen woont en € 13.010 als u samenwoont of een kind hebt. Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals uw spaargeld en auto
  • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan zijn er andere regels en mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Tegemoetkoming eigen risico

Het wettelijk eigen risico was in 2021 € 385, hiervan moet u de eerste € 100 zelf betalen. Van het bedrag dat overblijft kunt u 90% terugkrijgen. U kunt deze tegemoetkoming 1 keer per jaar aanvragen. Wacht met de aanvraag tot uw eigen risico op is of u alle rekeningen hebt ontvangen.

Tegemoetkoming Wmo-voorziening

Voor een Wmo-voorziening zoals huishoudelijke hulp of een scootmobiel betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt hiervoor rekeningen van het CAK. Die betaalt u eerst zelf. Tot een jaar na de datum van elke rekening kunt u een tegemoetkoming aanvragen van maximaal 90%. Bent u verzekerd via de gemeentelijke zorgpolis? Dan krijgt u de eigen bijdrage via uw zorgverzekeraar vergoed.

Bij welk inkomen recht op tegemoetkoming

Of u recht hebt op de tegemoetkoming, hangt af van hoeveel u verdient. We gebruiken richtbedragen die afhangen van uw persoonlijke situatie. Verdient u net iets meer dan het richtbedrag? Vraag de tegemoetkoming wel aan, want misschien komt u toch in aanmerking.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen
(met vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.795

€ 26.840

Alleenstaande

€ 1.257

€ 20.624

Alleenstaande ouder

€ 1.342

€ 22.607

AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen

Maximaal bruto jaarinkomen
(met vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.893

€ 27.753

Alleenstaande

€ 1.398

€ 19.223

Alleenstaande ouder

€ 1.457

€ 21.693