Inloopavond vernieuwing Boulevard De Favauge

Boulevard de Favauge

Boulevard De Favauge is aan vernieuwing toe. Daarom zijn wij van plan deze opnieuw in te richten. Voor de werkzaamheden aan de Boulevard Paulus Loot is er al uitgebreid door Zandvoorters en andere belanghebbenden meegedacht over de inrichting van de boulevards. Deze kennis is meegenomen in een schetsontwerp dat nu gemaakt is voor de Boulevard De Favauge. Wij willen dit ontwerp graag samen met u verder uitwerken.

Wilt u met ons meedenken over hoe de Boulevard De Favauge eruit komt te zien? Op donderdag 25 april 2024 is er een inloopavond voor alle inwoners van Zandvoort. Deze avond zal plaatsvinden in de Blauwe Tram (Louis Davidscarré 1). U kunt op elk gewenst tijdstip tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnenlopen. 

Er staan borden met het ontwerp in de ruimte opgesteld en kunt u in gesprek met het projectteam. Ook wordt er om 19.30 uur, 20.00 uur, en 20.30 uur een korte presentatie gegeven. 

Vervolg

Meer informatie en de complete planning van de vernieuwing van de boulevard kunt u vinden op de projectpagina op onze website. Daar kunt u ook van maandag 22 april 2024 tot en met maandag 20 mei 2024 het ontwerp bekijken en uw reactie achterlaten. 

Op basis van de reacties wordt een zogenaamd Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders stelt het VO vast en geeft het vrij voor inspraak. Het VO ligt vervolgens gedurende 6 weken ‘ter inzage’. Tijdens deze periode kan iedereen nogmaals zijn positieve, neutrale en negatieve reacties over het ontwerp geven. U ontvangt van ons bericht als het VO door het college is vastgesteld en ter inzage ligt. Waarschijnlijk gebeurt dat in het najaar van 2024. Mede op basis van de ontvangen reacties wordt daarna het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dat DO zit een bijlage met alle ingebrachte reacties en de beantwoording daarvan.