Nieuws en mededelingen

Nieuws

  • Hoe beleeft u Zandvoort als toeristische bestemming?

    We zijn benieuwd naar uw mening als inwoner. Daarom is een vragenlijst gemaakt waarin wordt gevraagd naar uw ervaring met bijvoorbeeld bereikbaarheid, verschillende faciliteiten voor bezoekers en de leefbaarheid in ons dorp. Hoe ziet u de toekomst van Zandvoort voor u?

  • Nieuw plan voor Nieuw Noord

    Er wordt al een tijdje gewerkt om de wijk Nieuw Noord opnieuw in te richten en groener te maken. Vorig jaar is aan bewoners van de wijk gevraagd te reageren op het eerste ontwerp. Hierop zijn ongeveer 250 reacties binnengekomen.

  • Appartementencomplex De Duinwachter

    Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het plan voor nieuwbouwproject De Duinwachter goedgekeurd en ingediend bij de gemeenteraad.

RSS feed Nieuws

RSS feed Nieuws