Ontheffing bestemmingsplan

Algemeen

In een bestemmingsplan staat wat u waar mag bouwen. U kunt alleen (ver)bouwen of een gebouw voor een ander doel gebruiken als dit volgens het bestemmingsplan mag. Wijken uw plannen af, dan hebt u een ontheffing nodig. U vraagt deze aan bij het Omgevingsloket door 'Vergunning strijdig gebruik bestemmingsplan' te kiezen. Omgevingsdienst IJmond behandelt uw aanvraag en verleent de vergunning.

Wat u moet weten

Het aanvragen van een ontheffing op het bestemmingsplan kan ingewikkeld zijn. Hoeveel uw plan afwijkt van het bestemmingsplan bepaalt hoe zwaar de procedure is en welke informatie u moet aanleveren. Een onafhankelijk ruimtelijk of bouwkundig adviesbureau kan u helpen met de aanvraag.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van hoeveel uw plan afwijkt van het bestemmingsplan en of u nog andere vergunningen nodig hebt. We berekenen de kosten als u de aanvraag hebt gedaan.