Ontwikkeling Badhuisplein

Bijgewerkt tot en met 11 juli 2022
Status: Ontwerp

Het Badhuisplein wordt een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards. Met horeca, winkels en woningen.

Twee mensen op een bankje bij het strand

Wat u moet weten

 • De gemeenteraad van Zandvoort heeft in december 2021 de ideeën (visie) voor de verbouwing van het Badhuisplein goedgekeurd
 • Projectontwikkelaar 3GT en de gemeente werken de ideeën nu verder uit
 • De grond en de gebouwen op het Badhuisplein zijn van verschillende eigenaren. Zij zorgen zelf voor hun eigen plandeel

Plandelen

 • De gemeente bezit de gebouwen aan de noordzijde van het plein (bouwblok De Favaugeplein)
 • De grond aan de zuidzijde is van projectontwikkelaar 3GT
 • Holland Casino is eigenaar van de grond van het casino

Plandeel gemeente - bouwblok de Favaugeplein

 • De appartementen op het Badhuisplein (rechts aan het Badhuisplein gezien vanaf de Kerkstraat) worden afgebroken
 • Er komen nieuwe appartementen met in het midden een afgesloten binnentuin of -plein
 • Op de begane grond is ruimte voor commerciële voorzieningen zoals winkels en horeca
 • Op de verdiepingen daarboven komen middeldure en dure woningen
 • Voor dit plandeel wordt een ontwikkelaar geselecteerd via een zogenoemde tenderprocedure

Plandeel 3GT - hotel

 • Projectontwikkelaar 3GT bouwt daar een luxe hotel
 • 3GT onderzoekt of ze samen met Holland Casino een groter hotel kunnen bouwen
 • We gaan hier een bestemmingsplan maken dat ter inzage gaat voor zienswijzen. Mogelijk tegelijk met het noordelijk deel van het plein

Plandeel Holland Casino

Voor het casino blijft alles bij het oude.

Planning

Tijdlijn

Eind 2022

Inzage ontwerpbestemmingsplan van bouwblok de Favaugeplein

Begin 2023

Start procedure om de gemeentelijke grond te verkopen

2e helft van 2023

Start bouw hotel door projectontwikkelaar 3GT

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
badhuisplein@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

3GT (onderdeel van Struc)