Ontwikkeling Badhuisplein

Bijgewerkt tot en met 20 februari 2024
Status: Voorbereiding

Het Badhuisplein wordt een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevards. Met horeca, winkels en woningen.

Appartementengebouw aan het Badhuisplein

Wat u moet weten

 • De gemeenteraad van Zandvoort heeft in december 2021 de ideeën (visie) voor de verbouwing van het Badhuisplein goedgekeurd
 • Er is daarna gewerkt aan de uitwerking van deze ideeën in de vorm van een stedenbouwkundig plan. Het is de bedoeling dat dit plan in juli 2024 wordt vastgesteld door de gemeenteraad
 • In het voorjaar van 2024 worden diverse bijeenkomsten gepland waar u als inwoner of ondernemer geïnformeerd wordt over de plannen
 • Het appartementengebouw aan het Badhuisplein is gesloopt. Op de plek hiervan is een tijdelijke fietsenstalling geplaatst
 • De panden aan Badhuisplein 8 tot 12 worden in februari en maart 2024 gesloopt. Hierbij wordt eerst het beperkt aanwezige asbest veilig verwijderd

Waarom we dit doen

Het Badhuisplein is een centrale plek in het dorp. Het is ook de overgang van het centrum van het dorp, via de Kerkstraat, naar de boulevard. Het is belangrijk dat het Badhuisplein niet alleen goed is voor het toerisme in Zandvoort, maar ook voor het leven in en de economie van het dorp zelf.

Daarom willen we deze plek mooier maken met nieuwe gebouwen, ruimte voor winkels en horeca, en een afwisselende inrichting van het plein zelf. Ook levert dit extra woningen op, binnen de eisen van het Woningbouwprogramma Zandvoort 2019-2025.

Wat we gaan doen

De plannen zijn opgesplitst in 4 delen omdat er verschillende grondeigenaren zijn. De gemeente is de eigenaar van de grond van het Badhuisplein en van de grond aan de noordkant van het plein. De grond aan de zuidkant is eigendom van projectontwikkelaar 3GT. Holland Casino is eigenaar van de grond van het casino.

Plandeel gemeente - woningen

 • De appartementen op het Badhuisplein (rechts aan het Badhuisplein gezien vanaf de Kerkstraat) zijn inmiddels afgebroken
 • In de nieuwe bebouwing is op de begane grond ruimte voor commerciële voorzieningen zoals winkels en horeca. Op de verdiepingen daarboven komen middeldure en duurdere woningen
 • Voor dit plandeel wordt midden 2025 een ontwikkelaar gekozen

Plandeel gemeente – herinrichting Badhuisplein 

 • Het Badhuisplein wordt opnieuw ingericht. Het gaat hierbij om de inrichting op het plein zelf, zoals bankjes en groen
 • Het doel is om van het plein een fijne plek te maken, dat op verschillende manieren gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor evenementen

Plandeel 3GT - hotel

 • Projectontwikkelaar 3GT is van plan om op deze plek een luxe hotel te bouwen. We maken hiervoor een omgevingsplan. Als het omgevingsplan klaar is, zal het 6 weken ter inzage liggen. U kunt in die periode uw reactie geven op het plan
 • De start van de bouw staat gepland voor eind 2025
 • Op de begane grond van het hotel komen commerciële voorzieningen zoals winkels en horeca die bijdragen aan een levendig plein

Plandeel Holland Casino

 • Voor het casino verandert er nu niets

Planning

Planning

eind 2022

Voltooid
Voltooid

ontwerpbestemmingsplan van bouwblok de Favaugeplein ligt ter inzage

februari en maart 2024

Actief
Actief

sloop panden Badhuisplein 8 tot 12

voorjaar 2024

Todo
Todo

informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers

juli 2024

Todo
Todo

vaststelling stedenbouwkundig plan door gemeenteraad

eind 2024

Todo
Todo

start procedure om gemeentelijke grond de Favaugeplein te verkopen

midden 2025

Todo
Todo

uitwerken ontwerp hotel en omgevingsplan

Todo
Todo

keuze ontwikkelaar woningbouw

Todo
Todo

start ontwerp woningbouw en omgevingsplan

eind 2025

Todo
Todo

start bouw hotel door 3GT

eind 2026

Todo
Todo

start bouw appartementen de Favaugeplein

eind 2027

Todo
Todo

start herinrichting Badhuisplein

Contact

Fay ten Berge, procesmanager
14 023
badhuisplein@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

 • 3GT (onderdeel van Struc)

Nieuws

Nieuws

 • Maak Zandvoort groener

  Het afgelopen jaar hebben we met het Actieplan Groen stappen gezet om ons dorp groener te maken.