Ontwikkeling Entree

Bijgewerkt tot en met 24 april 2024
Status: Voorbereiding

We willen de Entree aantrekkelijker maken. Er komen nieuwe woningen, het hotel wordt uitgebreid en de openbare ruimte wordt flink opgeknapt. Er komen duidelijke looproutes van en naar het strand.

Laatste passagepand

Wat u moet weten

  • De openbare ruimte wordt opnieuw ingedeeld. Zo komen er duidelijke looproutes van en naar het strand en het station
  • Er komen parkeerplaatsen bij, voor het grootste deel ondergronds
  • Ook komen er 40 sociale huur- of betaalbare koopwoningen voor starters aan de Burgemeester Engelbertsstraat waar de Passagepanden stonden
  • Daarnaast komt er ruimte voor winkels en andere voorzieningen bij de Koper Passerel
  • We verkopen de grond aan een ontwikkelaar die het plan verder uitwerkt en uitvoert
  • De eigenaar van Palace Hotel werkt aan plannen voor uitbreiding van het hotel
  • Het Dolfirama wordt opnieuw ontwikkeld

Waarom we dit doen

De Entree is voor veel mensen het eerste wat ze zien als ze in Zandvoort aankomen met de trein. Het is de directe looproute van het station naar de boulevard. Dit maakt het een visitekaartje voor het dorp. We gaan dit gebied opknappen en extra ruimte maken voor wonen en ondernemen.

Planning

Planning

december 2021

Voltooid
Voltooid

vaststelling stedenbouwkundige visie door gemeenteraad

december 2022

Voltooid
Voltooid

sloop Passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat

4e kwart 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt onderzoek naar haalbaarheid van ontwikkeling en keuze gebiedsontwikkelaar vast

Todo
Todo

besluit of uitbreiding Palace Hotel doorgaat

Todo
Todo

start schrijven bouwplannen voor woningen Burgemeester Engelbertsstraat, uitbreiding Palace Hotel en herontwikkeling Dolfirama 

midden 2025

Todo
Todo

aanvraag omgevingsvergunning Palace Hotel

eind 2025

Todo
Todo

aanvraag omgevingsvergunningen woningbouw Burgemeester Engelbertsstraat en herontwikkeling Dolfirama

Todo
Todo

start uitbreiding Palace Hotel

midden 2026

Todo
Todo

start woningbouw Burgemeester Engelbertsstraat en herontwikkeling Dolfirama

begin 2028

Todo
Todo

start herinrichting plein Palace Hotel

Contact

Fay ten Berge, procesmanager
14 023
entree@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar voor de ontwikkeling van de Entree

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van dit project.