Ontwikkeling Entree

Bijgewerkt tot en met 8 februari 2023
Status: Voorbereiding

Zandvoort wil de Entree aantrekkelijker maken. Er komen nieuwe woningen, het hotel wordt uitgebreid en er komen duidelijke looproutes van en naar het strand. De bouw begint waarschijnlijk in 2025.

De passage

Wat u moet weten

  • Bij de herinrichting van de openbare ruimte komen er duidelijke looproutes van en naar het strand en het station
  • Er komen parkeerplaatsen bij. Deze worden voor het grootste deel ondergronds
  • 40 woningen voor starters in de sociale huur en/of goedkope koop aan de Burgemeester Engelbertsstraat (waar nu de Passagepanden staan)
  • Commerciële voorzieningen zoals winkels bij de de Koper Passerel
  • De gemeente verkoopt de grond aan een ontwikkelaar die het plan verder uitwerkt en uiteindelijk realiseert
  • De Passagepanden zijn inmiddels gesloopt. Behalve de ruimte van restaurant Le Grand Prix (Passage 6-10)
  • De eigenaar van Palace Hotel heeft een uitbreidingsplan gemaakt. De bouw start in 2025

Planning

Planning

december 2021

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad heeft stedenbouwkundige visie vastgesteld

december 2022

Voltooid
Voltooid

sloop passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat

2024

aanleg parkeerplaatsen

2025

Todo
Todo

verwachte start bouw Burgemeester Engelbertsstraat

Todo
Todo

start uitbreiding Palace Hotel

Contact

Patrick Folmer, procesmanager
14023
entree@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.