Ontwikkeling Entree

Bijgewerkt tot en met 11 juli 2022
Status: Idee

Zandvoort wil de Entree aantrekkelijker maken. Er komen nieuwe woningen, het hotel wordt uitgebreid en er komen duidelijke looproutes van en naar het strand. De bouw begint waarschijnlijk in 2024.

Impressie van luchtfoto Entree

Wat u moet weten

De verandering van de Entree is opgedeeld in 3 deelprojecten:

 • Herinrichting van de openbare ruimte
 • Burgemeester Engelbertstraat
 • Uitbreidingsplan Palace Hotel

Deelproject: herinrichting openbare ruimte

 • Duidelijke looproutes van en naar het strand
 • Er komen parkeerplaatsen bij omdat er in het gebied extra woningen komen en meer hotelkamers en commerciële voorzieningen (winkels en horeca)
 • Parkeerplaatsen komen zoveel mogelijk ondergronds
 • De aanleg van de parkeerplaatsen is in 2024

Deelproject: Burgemeester Engelbertsstraat

 • Aan de Burgemeester Engelbertsstraat (waar nu de Passagepanden staan) komen ongeveer 40 woningen voor starters in de sociale huur en/of goedkope koop
 • Ter hoogte van de Koper Passarel komen commerciële voorzieningen zoals winkels
 • De gemeente verkoopt de grond aan een ontwikkelaar die het plan verder uitwerkt en uiteindelijk realiseert

Deelproject: uitbreidingsplan Palace Hotel

 • De eigenaar van Palace Hotel heeft een uitbreidingsplan gemaakt
 • De bouw wordt niet eerder dan in 2024 verwacht

Meedenken en meebeslissen

Najaar 2022 kunt u meepraten en meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

Titel planning

21 december 2021

Voltooid
Voltooid

Gemeenteraad heeft stedenbouwkundige visie vastgesteld

2024

Start herinrichting openbare ruimte

Verwachte start bouw Burgemeester Engelbertsstraat

Start uitbreiding Palace Hotel (op z'n vroegst)

Contact

Patrick Folmer, procesmanager
14023
entree@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.