Ontwikkeling Heimansstraat-Oost

Bijgewerkt tot en met 13 juni 2024
Status: Idee

We willen op de locatie van de voormalige manege Rückert betaalbare woningen voor onder andere jongeren bouwen.

Voormalige manege Ruckert

Wat u moet weten

  • Manege Rückert zat op de Heimansstraat 25. Deze locatie is nu niet meer in gebruik 
  • We willen op deze locatie 50 woningen bouwen. Ook de openbare ruimte wordt opgeknapt  
  • Om tot een goed plan te komen onderzoeken we eerst alle mogelijkheden. Wat vinden we belangrijk voor deze ontwikkeling? En hoe willen we omgaan met verkeer, parkeren en groen?  
  • We zijn met bewoners in gesprek geweest om ideeën op te halen
  • We onderzoeken ook wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn op de naastgelegen kavel van de scouting. Dit is vooralsnog alleen een onderzoek omdat er nog geen nieuwe locatie voor de scouting is gevonden

Waarom we dit doen

De ontwikkeling op de locatie van de voormalige manege Rückert zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor onder andere Zandvoortse jongeren. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Meedenken en meedoen

Er zijn in het najaar van 2023 en het begin van 2024 een aantal denktanks geweest, waarin inwoners actief hebben meegedacht. Deze denktanks zijn afgesloten met een goed bezochte eindbijeenkomst in februari 2024. Hier zijn de voorlopige plannen gepresenteerd.

In de zomer van 2024 wordt het programma van eisen voor de leefomgeving (PvEL) ter inzage gelegd. U kunt hierop uw reactie geven via de website of per mail of brief. Zodra bekend is vanaf wanneer dit kan, leest u dat op deze pagina.

Planning

Planning

16 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

1e bijeenkomst denktank

20 november 2023

Voltooid
Voltooid

2e bijeenkomst denktank

18 december 2023

Voltooid
Voltooid

3e bijeenkomst denktank

29 januari 2024

Voltooid
Voltooid

4e bijeenkomst denktank

februari 2024

Voltooid
Voltooid

eindbijeenkomst

juli en augustus 2024

Todo
Todo

PvEL ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

november 2024

Todo
Todo

vaststelling PvEL door gemeenteraad

zomer 2025

Todo
Todo

uitwerken ontwerp en omgevingsplan

midden 2026

Todo
Todo

grondverkoop aan ontwikkelaar

najaar 2026

Todo
Todo

maken stedenbouwkundig plan

eind 2026

Todo
Todo

aanvragen omgevingsvergunning

voorjaar 2027

Todo
Todo

start bouw

Contact

Lars Blokker,  procesmanager
14 023
lblokker@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Pré Wonen