Ontwikkeling Heimansstraat-Oost

Bijgewerkt tot en met 23 februari 2024
Status: Idee

We willen op de locatie van de voormalige manege Rückert betaalbare woningen voor onder andere jongeren bouwen.

Voormalige manege Ruckert

Wat u moet weten

  • Manege Rückert zat op de Heimansstraat 25. Deze locatie is nu niet meer in gebruik 
  • We willen op deze locatie tussen de 50 en 70 woningen bouwen. Ook de openbare ruimte wordt opgeknapt  
  • Om tot een goed plan te komen onderzoeken we eerst alle mogelijkheden. Wat vinden we belangrijk voor deze ontwikkeling? En hoe willen we omgaan met verkeer, parkeren en groen?  
  • We zijn met bewoners in gesprek geweest om ideeën op te halen
  • We onderzoeken ook wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn op de naastgelegen kavel van de scouting. Dit is vooralsnog alleen een onderzoek omdat er nog geen nieuwe locatie voor de scouting is gevonden

Waarom we dit doen

De ontwikkeling op de locatie van de voormalige manege Rückert zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor onder andere Zandvoortse jongeren. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Meedenken en meedoen

Voor het bedenken en kiezen van een plan maken we gebruik van een zogenaamde denktank. Het doel is dat inwoners actief mee kunnen denken. Er zijn 4 denktank bijeenkomsten: in oktober, november en december 2023 en in januari 2024. Wilt u de presentaties van de bijeenkomsten ontvangen dan kunt u een mail sturen naar lblokker@haarlem.nl 

Na deze 4 bijeenkomsten is er een eindbijeenkomst in februari 2024 voor alle belanghebbenden. Het gekozen plan wordt dan gepresenteerd en is het mogelijk om hierop te reageren.

Op basis van het werk van de denktank en de opgehaalde reacties wordt er een programma van eisen voor de leefomgeving (PvEL) gemaakt. Het PvEL ligt vanaf februari 2024 6 weken ter inzage. U kunt dan uw reactie geven.

Planning

Planning

16 oktober 2023

Voltooid
Voltooid

1e bijeenkomst denktank

20 november 2023

Voltooid
Voltooid

2e bijeenkomst denktank

18 december 2023

Voltooid
Voltooid

3e bijeenkomst denktank

29 januari 2024

Voltooid
Voltooid

4e bijeenkomst denktank

februari 2024

Todo
Todo

eindbijeenkomst

maart 2024

Todo
Todo

PvEL ligt ter inzage, mogelijkheid om te reageren

augustus 2024

Todo
Todo

vaststelling PvEL door gemeenteraad

december 2024

Todo
Todo

start procedure omgevingsplan

2025

Todo
Todo

start bouw

Contact

Lars Blokker,  procesmanager
14 023
lblokker@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Pré Wonen