Ontwikkeling Heimansstraat-Oost

Bijgewerkt tot en met 14 september 2023
Status: Idee

We willen op de locatie van de voormalige manege Rückert betaalbare woningen voor onder andere jongeren bouwen.

Voormalige manege Ruckert

Wat u moet weten

  • Manege Rückert zat op de Heimansstraat 25. Deze locatie is nu niet meer in gebruik 
  • We willen op deze locatie tussen de 50 en 70 woningen bouwen. Ook de openbare ruimte wordt opgeknapt  
  • Om tot een goed plan te komen onderzoeken we eerst alle mogelijkheden. Wat vinden we belangrijk voor deze ontwikkeling? En hoe willen we omgaan met verkeer, parkeren en groen?  
  • We gaan met bewoners in gesprek om ideeën op te halen. Op maandag 25 september 2023 organiseren wij een bijeenkomst   
  • We onderzoeken ook wat de mogelijkheden voor woningbouw zijn op de naastgelegen kavel van de scouting. Dit is vooralsnog alleen een onderzoek omdat er nog geen nieuwe locatie voor de scouting is gevonden

Waarom we dit doen

De ontwikkeling op de locatie van de voormalige manege Rückert zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor onder andere Zandvoortse jongeren. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Meedenken en meedoen

Op maandag 25 september 2023 is er tussen 17.00 en 19.30 uur een inloopbijeenkomst. U krijgt tijdens deze bijeenkomst uitleg bij verschillende panelen waarop informatie is te zien over het project. U kunt vragen stellen en aangeven wat u belangrijk vindt bij deze plannen. De bijeenkomst is bij Pluspunt in de Flemingstraat.

U kunt ook actief meedenken. Hiervoor zijn 2 bijeenkomsten: op 16 oktober 2023 en op 20 november 2023 tussen 16.00 en 18.00 uur. Aanmelden kan via e-mail: projecten@haarlem.nl

Planning

Planning

2e kwartaal 2023

Todo
Todo

startnotitie

25 september 2023

Todo
Todo

inloopbijeenkomst

4e kwartaal 2023

Todo
Todo

kaders voor verdere uitwerking Programma van Eisen voor de leefomgeving

1e kwartaal 2024

Todo
Todo

stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte

2e kwartaal 2024

Todo
Todo

voorbereidingsfase

2025

Todo
Todo

start bouw

Contact

Lars Blokker,  procesmanager
14 023
lblokker@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

  • Pré Wonen